Alles wat je altijd al wilde weten over i in de uitvoering (voor het Ministerie van JenV)

Inzicht in ICT en informatievoorziening van de sterk gedigitaliseerde uitvoering helpt je bij het maken van beleid. Na afloop van deze module heb je beter inzicht in de impact van beleidswijzigingen wat betreft digitalisering en informatisering bij uitvoeringsorganisaties.

Voor wie?
Beleidsmedewerkers Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB )van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Duur
Drie dagdelen van 09.00 – 13.00 uur (inclusief lunch).

Wat leer je?
Je leert effectiever bij te dragen aan de planning en realisatie van veranderingen, rekening te houden met relevante regelgeving en tijdig het denkwerk te doen voor ontwerp-beslissingen.
Andere leerdoelen zijn:

  • Bewust omgaan met informatievoorzienings- en ICT-aspecten in het werk van DGSenB
  • Vooruit denken in onze beleidsterreinen in verband met de mogelijkheden die kennisbronnen en nieuwe technologieën bieden
  • Omgaan met uitdagingen van ICT-investeringen en beheerkosten bij de uitvoeringsorganisaties

Programma
We behandelen de volgende thema’s:

  • Projectmatig werken en architectuur
  • Privacy en cybersecurity en ICT-beheersing
  • Digitalisering in de strafrechtketen

Lees meer hierover in de cursusmodule.

Wanneer en waar?
Op de vrijdagen 4 oktober, 25 oktober en 8 november.
Locatie: Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl om je aan te melden.

Wil je eerst meer weten? Neem contact op met Titus Mars (RADIO): titus.mars@minbzk.nl, of 06 533 779 57.
Of met Paula Giezeman van het DGSenB: p.l.m.giezeman@minvenj.nl.