Beleid met een i (voor het Ministerie van JenV)

Inzicht in ICT en informatievoorziening helpt je bij het maken van beleid. Na het volgen van deze cursusmodule ben je je beter bewust welke i-aspecten spelen in een beleidstraject. Maar ook welke technologische mogelijkheden er zijn en wat er in samenwerking met uitvoerende organisaties moet worden geregeld.

Voor wie?
Beleidsmedewerkers Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB )van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Duur
Drie dagdelen van 09.00 – 13.00 uur (inclusief lunch).

Wat leer je?

  • Bewust omgaan met informatievoorzienings- en ICT-aspecten in het werk van DGSenB
  • Vooruit denken in onze beleidsterreinen in verband met de mogelijkheden die kennisbronnen en nieuwe technologieën bieden
  • Omgaan met uitdagingen van ICT-investeringen en beheerkosten bij de uitvoeringsorganisaties

Programma
We behandelen de volgende thema’s:

  • Nieuwe technologie: kansen voor beleid
  • Opdrachten met een grote ICT-component
  • Bronnen van beleidsinformatie

Lees meer hierover in de cursusmodule.

Wanneer en waar?
Op de woensdagen 18 september, 9 oktober en 30 oktober.
Locatie: Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl om je aan te melden.

Wil je eerst meer weten? Neem contact op met Titus Mars (RADIO): titus.mars@minbzk.nl, of 06 533 779 57.
Of met Paula Giezeman van het DGSenB: p.l.m.giezeman@minvenj.nl.