Digitale transitie voor EC O&P

De adviseurs van vakgroep Organisatieinrichting van EC O&P worden veel gevraagd voor advies en begeleiding van veranderingen in de ICT-organisaties binnen en buiten de rijksdienst. In deze cursus leren we hen op een interactieve manier wat de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen zijn in de ICT, zodat zij ICT-organisaties nog beter kunnen bedienen.

Voor wie?
De adviseurs van vakgroep Organisatieinrichting, s11- s13. De vakgroep is onderdeel van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Duur
Vijf keer een dagdeel, van 09.30 – 13.00 uur.

Wat leer je?
We behandelen kernbegrippen als keteninformatisering, architectuur en ICT-infrastructuur. We gaan in op de gevolgen van de dynamieken van digitalisering in de samenleving en in organisaties. Daarnaast kijken we hoe het beleid doorwerkt in de uitvoeringspraktijk. We werken ook met de groep aan een gedeeld beeld over de karakteristieken en positionering van de verschillende ICT-organisaties ten opzichte van elkaar.

Programma
De cursus bestaat voor een deel uit theorie. Diverse sprekers en spelers uit de praktijk behandelen die theorie. Omdat de Vakgroep meer dan rijksbreed opereert, zoeken we sprekers vanuit verschillende delen van de rijksdienst. We wisselen theorie af met discussie en korte werkopdrachten om je te laten ontdekken wat de verschillende uitdagingen zijn.

De cursus sluit wat betreft opbouw en inhoud aan bij het APP ICT programma dat topmanagers en midden-managers bij de ABD kunnen volgen. Op die manier zorgen we ervoor dat je dezelfde taal spreekt en dezelfde begrippen kent als leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

Wanneer en Waar?

Data
dinsdag 10 september 2019
dinsdag 24 september 2019
dinsdag 15 oktober 2019
dinsdag 12 november 2019
dinsdag 26 november 2019 werkbezoek

Locatie: COMM - Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den haag