Masterclass Digitale Transitie voor beleidsmedewerkers BZK

Voor wie?
Beleidsambtenaren s11- s14.

Duur
Vijf keer een dagdeel, van 09.00 – 13.00 uur.

Waarom deze cursus?
De technologie op het gebied van informatievoorziening ontwikkelt zich in rap tempo. Dat heeft grote effecten op (de uitvoering van) het departementale beleid. Het functioneren van organisaties wordt steeds meer afhankelijk van het functioneren van ICT-systemen en elk nieuw beleid heeft gevolgen op ICT-gebied. Hoe werkt dat? Wat zijn de (on)mogelijkheden en wat zijn de risico’s?

Wat en voor wie?
Als beleidsmedewerker kun je er niet meer om heen: ICT is een niet meer weg te denken component in de succesvolle ontwikkeling en uitvoering van beleid. Als beleidsmedewerker zal je steeds vaker direct betrokken raken bij de ontwikkeling van systemen die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid.
De kracht van de opleiding is dat helder wordt dat beleidswerk vrijwel altijd een I-component bevat en dat medewerkers daar al in de fase van beleidsontwikkeling iets mee zullen moeten doen.

“Je leert dat je alert moet zijn op de IT-component in je werk en de mogelijke problematiek. Belangrijk is dat je weet bij wie je moet zijn voor advies.” Lees enkele reacties van deelnemers over deze cursus.

Programma
Aan de hand van praktijkervaringen en enige theorie worden onderwerpen als grote ICT-projecten, CIO-rol, architectuur, privacy en keteninformatisering behandeld. Ook privacy, datagedreven werken en innovatie komen aan bod. Tevens is er aandacht voor de doorwerking van beleid in de uitvoeringspraktijk, de partners en systemen waar je mee te maken krijgt en de rol die de beleidsambtenaar heeft namens de opdrachtgever.
De sprekers/docenten zijn spelers uit de praktijk, deels uit het eigen departement. Hun lessen worden afgewisseld met discussie en korte werkopdrachten waarmee we in staat zullen zijn de cursisten te laten voelen wat de verschillende uitdagingen zijn.

Data van de cursus

Online

Datum en locatie
maandag 20 april                                                              Online
maandag 11 mei Online
maandag 25 mei Online
maandag 8 juni Online
maandag 22 juni Online

Aanmelden en meer informatie
Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl om je aan te melden. Wil je meer informatie over de cursus? Stuur een e-mail naar moduleleider Marijke Abrahamse: marijke.abrahamse@minbzk.nl.

'Digitalisering wordt de core business van organisaties. Dat betekent dat letterlijk iedereen hier een zeker besef van moet hebben, er gevoel voor moet krijgen.' - Raymond Knops