Digitale transitie voor het Ministerie van BZK

Voor wie?
Beleidsambtenaren s11- s14.

Duur
Vijf keer een dagdeel, van 09.00 – 13.00 uur.

Waarom deze cursus?
Je wordt je ervan bewust dat informatisering vrijwel altijd verweven is met je werk en dat je daar iets mee zult moeten doen.

Wat leer je?
Je weet straks wat de begrippen keteninformatisering, architectuur en ICT-infrastructuur betekenen. Daarnaast gaan we in op risico’s in grote projecten met een I-component en privacyaspecten. Verder komt aan bod hoe beleid doorwerkt in de uitvoeringspraktijk. Met welke partners en systemen krijg je in je werk te maken? Welke rol heb je daarin namens de opdrachtgever of eigenaar?

“Je leert dat je alert moet zijn op de IT-component in je werk en de mogelijke problematiek. Belangrijk is dat je weet bij wie je moet zijn voor advies.” Lees enkele reacties van deelnemers over deze cursus.

Programma
De cursus bestaat voor een deel uit theorie. Diverse sprekers/spelers uit de praktijk behandelen die theorie. Het zijn grotendeels mensen uit het eigen departement. We wisselen theorie af met discussie en korte werkopdrachten om je te laten ontdekken wat de verschillende uitdagingen zijn.

De cursus sluit wat betreft opbouw en inhoud aan bij het APP ICT programma dat topmanagers en midden-managers bij de ABD kunnen volgen. Op die manier zorgen we ervoor dat leidinggevenden en beleidsmedewerkers dezelfde taal spreken en dezelfde begrippen kennen.

Data van 2 cursussen

Datum en locatie
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
RAFEB, Zeestraat 86-90 in Den Haag
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
                                           Ministerie van BZK, Turfmarkt 147 in Den Haag, Z36-33 (Zwolle-zaal)
Datum en locatie
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
                                                                 Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82 in Den Haag

Aanmelden en meer informatie
Stuur een e-mail naar postbus.CIO@minbzk.nl om je aan te melden. Wil je meer informatie over de cursus? Stuur een e-mail naar moduleleider Yvonne van der Werff: yvonne.werff@minbzk.nl. Of stuur een e-mail naar Wouter Fellendans, adviseur van de CIO van BZK: postbus.CIO@minbzk.nl.

'Digitalisering wordt de core business van organisaties. Dat betekent dat letterlijk iedereen hier een zeker besef van moet hebben, er gevoel voor moet krijgen.' - Raymond Knops