Digitale transitie voor het ministerie van OCW

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit medewerkers van OCW, zoals beleidsmedewerkers, juridische medewerkers en financiële medewerkers, die in hun werkzaamheden steeds vaker worden geconfronteerd met aspecten waar digitalisering en beleid elkaar raken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Duur
De leergang bestaat uit vier ochtendbijeenkomsten van februari tot en met april 2020, tussen 9.00 - 13.00 uur met lunch om 13.00 uur. De bijeenkomsten zijn op interessante locaties die een relatie hebben met onderwijs, cultuur en wetenschap.

Waarom deze cursus?

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de impact van digitalisering op het OCW-veld en de eigen beleidswerkzaamheden. Je zal in staat zijn een handelingsperspectief te formuleren voor ‘I’ in het hart van het eigen beleidsterrein.

Wat leer je?

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en digitalisering in het onderwijs?
  • Waar moet je aan denken als beleidsmedewerker als jouw voorstel tot beleidsuitvoering steeds meer ICT raakt?
  • Wat is de impact van toenemende ICT en digitalisering op de samenwerking in de keten van beleid tot uitvoering?
  • Hoe houd je als goede opdrachtgever de controle bij agile werken?
  • Hoe zijn data en privacy verweven in de gehele keten van beleid, wetgeving, uitvoering en toezicht?
  • Wat betekent Artificial Intelligence voor het onderwijsveld en jouw werk?

Programma
De cursus bestaat voor een deel uit theorie. Diverse sprekers/spelers uit de praktijk behandelen die theorie. Het zijn grotendeels mensen uit het eigen departement. We wisselen theorie af met discussie en korte werkopdrachten om je te laten ontdekken wat de verschillende uitdagingen zijn.

Data

Datum en locatie
4 februari 2020 Practoraat Airport & Aviation, MBO College Airport; Diamantlaan 29; 2132 WV Hoofddorp
3 maart 2020 Nationaal Archief; Prins Willem-Alexanderhof 20; 2595 BE Den Haag
24 maart 2020 ROC Mondriaan, Techniek Innovatie Huis; Tinwerf 14, 2544 ED Den Haag (OMGEZET NAAR ONLINE)
14 april 2020

Koninklijke Bibliotheek; Prins Willem-Alexanderhof 5; 2595 BE Den Haag

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan via het Leer- en Ontwikkelplein van OCW.
Informatie bij RADIO: Marijke Abrahamse