Digitale transitie voor het Ministerie van VWS

Voor wie?
Beleidsambtenaren s11- s14.

Duur
Vijf keer een dagdeel, van 09.00 – 13.00 uur.

Waarom deze cursus?
Je wordt je ervan bewust dat informatisering vrijwel altijd verweven is met je werk en dat je daar iets mee zult moeten doen.

Wat leer je?
Je weet straks wat de begrippen keteninformatisering, architectuur en ICT-infrastructuur betekenen. Daarnaast gaan we in op risico’s in grote projecten met een I-component en privacyaspecten. Verder komt aan bod hoe beleid doorwerkt in de uitvoeringspraktijk. Met welke partners en systemen krijg je in je werk te maken? Welke rol heb je daarin namens de opdrachtgever of eigenaar?

“Je leert dat je alert moet zijn op de IT-component in je werk en de mogelijke problematiek. Belangrijk is dat je weet bij wie je moet zijn voor advies.” Lees enkele reacties van deelnemers over deze cursus.

Programma

De cursus bestaat voor een deel uit theorie. Diverse sprekers/spelers uit de praktijk behandelen die theorie. Het zijn grotendeels mensen uit het eigen departement. We wisselen theorie af met discussie en korte werkopdrachten om je te laten ontdekken wat de verschillende uitdagingen zijn.

De cursus sluit wat betreft opbouw en inhoud aan bij het APP ICT programma dat topmanagers en midden-managers bij de ABD kunnen volgen. Op die manier zorgen we ervoor dat leidinggevenden en beleidsmedewerkers dezelfde taal spreken en dezelfde begrippen kennen.

Data
maandag 23 september 2019
maandag 7 oktober 2019
maandag 21 oktober 2019
maandag 4 november 2019
maandag 18 november 2019
maandag 2 december 2019

Locatie: Ministerie van BZK, Turfmarkt 147 in Den Haag.

Aanmelden
We bieden de cursus in company aan, in samenspraak met de departementen. Meld je aan via het opleidingspaspoort voor medewerkers van VWS.