Digitale transitie voor het Ministerie van VWS

Voor wie?
De leergang Digitale transitie is gericht op beleidsmedewerkers van het kerndepartement en de VWS-uitvoeringsorganisaties.

Hoe en wat?
De zorg verandert ingrijpend als gevolg van digitalisering. Patiënten krijgen toegang tot hun medische gegevens via de PGO’s van MedMij, zorgprofessionals wisselen steeds vaker zorgdossiers elektronisch uit en zowel de uitvoering als de inspectie van VWS krijgen steeds meer te maken met slimme inzet van technologie. Dat vraagt iets van de beleidsmedewerkers van VWS: bewust zijn van de kansen en risico’s van deze digitale transitie.
Om beleidsmedewerkers van het VWS Concern (beleidsdepartement, inspectie en uitvoering) beter toe te rusten voor de vraagstukken van morgen bieden we de leergang Digitale transitie aan. In samenwerking met de Rijksacademie Digitalisering (RADIO) is een curriculum ontwikkeld dat je meeneemt in de belangrijkste ontwikkelingen. In drie maanden word je meegenomen in de wereld van de digitale zorg, e-health, gegevensuitwisseling, privacy en cybersecurity.
Aan de hand van een praktijkgerichte casus worden thema’s als architectuur en goed opdrachtgeverschap behandeld. VWS werkt samen in ketens en netwerken, waarbij beleid richting geeft aan de Inspectie, het RIVM en het CAK. Die samenwerking gaat steeds vaker over informatievraagstukken. Hoe stuur je als opdrachtgever vanuit VWS op het gewenste resultaat?

Na afloop heb je inzicht in:

  • De contouren van de digitale transitie bij VWS;
  • Goed opdrachtgeverschap bij (complexe) IT opgaven;
  • De manier waarop het zorgveld invulling geeft aan digitalisering;
  • Het belang van goede samenwerking tussen beleid en uitvoering;
  • Basisprincipes rondom privacy (AVG) en cybersecurity;
  • Waar je op moet letten bij beleidsvorming en het starten van een project;
  • Het belang van keteninformatisering en architectuur.

“Je leert dat je alert moet zijn op de IT-component in je werk en de mogelijke problematiek. Belangrijk is dat je weet bij wie je moet zijn voor advies.”  Lees enkele reacties van deelnemers over deze cursus.

Praktische informatie
Duur: 6 bijeenkomsten van een dagdeel
Studiebelasting: 42 uur
Groepsgrootte: 12 - 16 deelnemers
Uitvoering: gastsprekers uit de praktijk (binnen en buiten de rijksoverheid) en coördinatie vanuit Directie Informatiebeleid/CIO van het Ministerie van VWS.
Kosten: deze training is centraal gefinancierd. Deelname is niet vrijblijvend, zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden van het Leer- en ontwikkelplein.

Data
donderdag 19 maart 2020
donderdag 02 april 2020
donderdag 16 april 2020
donderdag 14 mei 2020
donderdag 28 mei 2020
donderdag 11 juni 2020

Locatie: Beeld en Geluid Den Haag (Voormalig COMM: Museum voor Communicatie), Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag,

Meer weten?
Voor meer informatie over de leergang kun je contact opnemen met de coördinator bij VWS, Sandra van Zanten of met Titus Mars van RADIO.

Aanmelden
We bieden de cursus in company aan, in samenspraak met het ministerie van VWS. Meld je aan via het opleidingspaspoort voor medewerkers van VWS. Kun je niet bij het Opleidingspaspoort, stuur dan een e-mail aan PostbusLO-Plein@minszw.nl.