Hoe versterk je het opdrachtgeverschap bij IT-projecten?

Je hebt IT nodig om beleid goed uit te voeren want de rol van IT binnen en buiten de overheid wordt steeds belangrijker. Alle beleid leidt namelijk tot nieuwe of gewijzigde IT-systemen. IT projecten zijn dus een onmisbaar onderdeel van beleid geworden en daarmee ook het opdrachtgeverschap van IT-projecten. Betrokkenheid van de opdrachtgever op diverse niveaus is essentieel in alle fasen van een project. Alleen dan kun je problemen op tijd signaleren.

RADIO heeft voor het versterken van het opdrachtgeverschap bij IT-projecten een design studio ontwikkeld.

Wat is de design studio?

De design studio is een nieuwe benadering om de theorie van opdrachtgeverschap direct in praktijk te brengen.

Wat leer je?

Het startpunt zijn specifieke vragen en problemen van opdrachtgeverschap die spelen in een organisatieonderdeel. Je gaat in 4 sessies adviezen en aanbevelingen ontwikkelen die gericht zijn op het beantwoorden van deze vragen en problemen in je organisatie om zo je i-opdrachtgeverschap te versterken.

Hoe leer je?

Na de eerste verkennende sessie, voer je gesprekken met je opdrachtnemers of je opdrachtgevers. De resultaten van die gesprekken zijn weer nodig bij de inventarisatie, waar de belangrijkste vragen en problemen worden geïdentificeerd. Ter voorbereiding van de derde sessie werk je in kleine werkgroepen een kernvraag uit. Daarna brengen we de verschillende inzichten en ideeën samen. Uiteindelijk kom je met een advies om het opdrachtgeverschap in je organisatie te versterken.

De innovatieve aanpak van design studio is een pilot voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.