Architectuur in een digitale wereld

In een wereld waar digitale middelen en systemen een steeds groter deel van de werkelijkheid bepalen is zorgvuldige aandacht voor architectuur in een digitale wereld en de samenhang noodzakelijk. Enterprise architectuur is de vakterm. Net als in de fysieke wereld is dat een taak en verantwoordelijkheid voor architecten. Het RADIO kennisbeeld ‘Architectuur in een digitale wereld’ geeft een overzicht in hoofdlijnen hoe een enterprise architect werkt en wat daarvoor nodig is.

Download het kennisbeeld ‘Architectuur in een digitale wereld’.

In de CIO Office van je organisatie weten je collega’s precies waar welke architecten in jouw organisatie te vinden zijn, en hoe het proces van overzicht en de samenhang in jouw organisatie geregeld is. Naast eigen de architecten in je eigen organisatie kunnen I-Interim Rijk en de ICTU voorzien in architecten die je voor een project kunt inhuren.

Soorten architecten
Iedere organisatie verdient een vorm van enterprise architectuur. Zonder duidelijke invulling van die rol ontstaat een groter risico dat besluiten op verschillende gebieden of momenten met elkaar conflicteren. Naast Enterprise architecten zijn er in de digitale wereld bijvoorbeeld proces-architecten, applicatie-architecten en database-architecten. In de fysieke wereld zouden dergelijke rollen eerder constructeur genoemd worden: expertise die je ook kunt inhuren.

Meer over architectuur
In het filmpje 'Why Enterprise Architecture?' vind je een uitleg van de zin en noodzaak van architectuur in organisaties in een kleine vier minuten.  

Bij het ontwerp en het ontwerpproces is het belangrijk de waarom-vraag in de gaten te blijven houden. Waarom? Kijk bijvoorbeeld naar de TED-talk van Simon Sinek (18 minuten).

Voor architecten bestaan verschillende talen en afsprakensystemen om om ontwerpen uit te werken en vast te leggen. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) wordt wereldwijd steeds meer geaccepteerd als de belangrijkste standaard en is in de Nederlandse overheid een verplichte werkstandaard. Archimate is de software waarin architecten veelal, volgens TOGAF-afspraken, werken

Architectuur bij de overheid
Standaarden en architectuur zijn nauw met elkaar verweven. Het Forum Standaardisatie is voor de Nederlandse overheid de plaats waar over standaarden beslist wordt.

In de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA), zijn overkoepelende principes vastgelegd die gelden voor de hele overheid. De NORA helpt organisaties ook om invulling te geven aan het in Europa vastgestelde European Interoperability Framework (EIF). Voor verschillende overheidssectoren wordt de NORA nader ingevuld met sector-architecturen, voor de Rijksdienst is dat de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) .

Om overzicht over de opgave te krijgen wordt rond de start van een vernieuwing een Project Startarchitectuur (PSa) opgesteld. In de NORA vind je een handleiding voor het maken van een PSa.