Datagedreven werken

Digitalisering leidt tot nieuwe datastromen en ook tot nieuwe mogelijkheden om vanuit data te denken en werken. Zo kan de overheid slimmer en sneller worden, maar daarbij moeten we wel de effectiviteit en rechtvaardigheid bewaken. Het RADIO kennisbeeld ‘Datagedreven werken’ geeft een eerste inzicht in de stappen en de afhankelijkheden.

Download het kennisbeeld 'Datagedreven werken'.

Grotere organisaties richten steeds vaker data labs in, afdelingen die de technische en beheersaspecten van datagericht werken voor hun rekening nemen. Je collega’s in de CIO Office van je organisatie weten wat er voor jou beschikbaar is. 

Bronnen
De Big Data Toolbox over open data en data analytics is veel breder bruikbaar dan alleen binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Nog niet zo lang geleden heette bijna hetzelfde vakgebied business intelligence. Lees daarover bijvoorbeeld in de Wikipedia business intelligence. Data is ook de noodzakelijke basis voor kunstmatige intelligentie. Met de Nationale AI-cursus leer je in zes tot acht uur de basis. 

De Data School van de Universiteit Utrecht stelt met De Ethische Data Assistent (DEDA) een prachtig instrument beschikbaar om het denken over je project op hoger niveau te trekken.