RADIO-webinars

RADIO organiseert webinars om kennis over ICT te delen en om antwoord te geven op vragen van rijksambtenaren over dit onderwerp.

Webinar AI, kans of bedreiging? met Sennay Ghebreab

Sennay Ghebreab

Kunstmatige intelligentie (AI) systemen worden tegenwoordig veel gebruikt in de samenleving om beslissingen te nemen die een directe impact hebben op burgers, bijvoorbeeld in kredietrisico-analyses, werkgelegenheidsbeslissingen en voorspellingen van criminele activiteiten. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat deze systemen niet altijd neutraal zijn: discriminatie en sociale ongelijkheden komen via data terecht in AI-systemen, waardoor deze systemen mogelijk hele bevolkingsgroepen uitsluiten of juist uitlichten op basis van geslacht, ras, leeftijd en andere verschillen. In deze RADIO webinar gaat Sennay Ghebreab, Neuroinformaticus UvA, in op deze en andere bedreigingen die AI-systemen vormen voor burgers en maatschappij en kansen die AI-systemen bieden om systemische sociale vooringenomenheid, ongelijkheid en uitsluiting bloot te leggen en aan te pakken. Hij betoogt dat AI-systemen publieke waarden als veiligheid en gelijkheid kunnen versterken mits ze worden ontwikkeld en toegepast op een eerlijke, transparante en inclusieve manier.

Bekijk dit webinar

Webinar "Aan de slag met AI binnen de Overheid" met Marloes Pomp

Marloes Pomp

AI gaat voor grote veranderingen zorgen in onze samenleving en economie en heeft de potentie om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Voorbeelden van toepassingen van AI halen regelmatig het nieuws, denk aan zelfrijdende auto’s en het beter stellen van medische diagnoses. Ook steeds meer overheidsorganisaties hebben de ambitie om met AI aan de slag te gaan, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe start je zelf een AI experiment en waar moet je zoal op letten?

Afgelopen maanden hebben diverse overheidsorganisaties meegedaan aan het AI pilot programma, dat werd georganiseerd door het Data Science Initiative, een initiatief van de gemeente Den Haag. De resultaten en lessons learned zijn gebundeld in een publicatie die tijdens het webinar zal worden gelanceerd.

Tijdens dit webinar krijg je praktische tips en meerdere handleidingen over hoe je zelf met AI kunt experimenteren: Hoe geef je een AI pilot vorm? Welke stappen moet je dan doorlopen? Hoe kies je het beste AI model voor jouw project? Hoe werkt het eigenlijk als je satellietbeelden of luchtfoto's wilt gebruiken? Ook komt een aantal concrete casussen aan bod van o.a de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Logius/ Digicampus.

Na dit webinar weet je hoe je kunt leren door te doen, zodat je ontdekt hoe AI de eigen processen raakt. En hoe je daarna kunt opschalen en implementeren, binnen de eigen organisatie of in samenwerking met publiek-private partnerschappen zoals de Nederlandse AI Coalitie.

Bekijk dit webinar

Verder is hier de documentatie te vinden:
https://datascienceinitiative.eu/projects/ai-overheid/

Rapporten en initiatieven, die zijn genoemd tijdens het webinar:
Website Nationale AI Coalitie
AI Songfestival
Workbench Digicampus
Rapport: Verantwoord datadelen voor AI

Webinar met data-expert van CBS

‘Hoe gebruik je data in je werk? Hoe maak je je werk effectiever? Hoe kun je later het resultaat van je werk meten?’ Dat zijn maar een paar voorbeelden waar Ruben Dood (directeur dienstverlening en informatieverstrekking), expert van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op 11 februari in de 8e webinar van RADIO op inging. Bekijk de webinar met het CBS.

Bekijk de handout van de webinar.

Interessante links:

Webinar over cybersecurity: hoe word je weerbaar?

Wat kan de Rijksambtenaar doen om digitaal veilig te zijn en te blijven? Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? Waar moet je op letten tijdens je werk? Bekijk de RADIO-webinar met directeur Hans de Vries en adviseur Koen Sandbrink van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Webinar over de impact van digitalisering

Peter Joosten

Welke invloed heeft digitalisering op de mens? Hoe verandert de mens door digitalisering? Welke mogelijkheden biedt digitalisering ons als Rijksambtenaar? Welke ethische dilemma’s ontstaan er door digitalisering? Bekijk de RADIO-webinar met Peter Joosten.

Webinar over blockchain met Olivier Rikken en Marloes Pomp

Olivier Rikken en Marloes Pomp

Blockchain is booming. Wat is blockchain eigenlijk? Begrijp jij al hoe het werkt? Welke impact heeft het op jouw sector en je eigen werk? Wat kun je als Rijksambtenaar met blockchain? En wat is de rol van de overheid? Bekijk de RADIO-webinar met Olivier Rikken en Marloes Pomp.

Lees het interview waarin Olivier en Marloes vertellen wat blockchain voor de Rijksambtenaar kan betekenen.

Bekijk de handout van de webinar.

Interessante links:

Webinar over privacy

Webinar over Kunstmatige Intelligentie en algoritmes

Jim Stolze

Wat is Kunstmatige Intelligentie? Wat zijn algoritmes? Welke kansen biedt dit?
Bekijk de webinar met Jim Stolze die hierover vertelt. Kijk ook naar de handout van de webinar.

Foto: Jos Klijn, Klijnfotografie.com

Webinar over fundamentele ICT-veranderingen

Geert Wind

Welke fundamentele ICT-veranderingen zijn er? En wat is de impact hiervan op de samenleving en de overheid? Welke nieuwe vragen ontstaan er door het spanningsveld die er is tussen oude ICT en nieuwe technologieën?
Bekijk de webinar met Geert Wind die hierop antwoord geeft.

Webinar over digitalisering invoeren in een traditionele organisatie

Perry van der Weyden

Hoe kan digitalisering onderdeel worden van het DNA van je organisatie?  Hoe ontwikkel je draagvlak en overtuig je mensen van de mogelijkheden die digitalisering biedt?
Bekijk de webinar met Perry van der Weyden van Rijkswaterstaat waarin hij dit uitlegt.