24 september RADIO-webinar met Peter Joosten over de impact van digitalisering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Welke invloed heeft digitalisering op de mens? Hoe verandert de mens door digitalisering? Welke mogelijkheden biedt digitalisering ons als Rijksambtenaar? Welke ethische dilemma’s ontstaan er door digitalisering? Peter Joosten vertelt hierover tijdens een RADIO-webinar op dinsdag 24 september. De webinar is van 15:30 - 16:30 uur en zonder kosten te volgen. Kijk mee en stel je vraag!

Aanmelden
Meld je aan, ook als het op dat moment niet uitkomt, want je kunt de webinar op een later moment terugkijken. Je krijgt een seintje vlak voordat de webinar begint. Maar ook op het moment dat je hem kan terugkijken. LET OP: meld je aan met het e-mail adres van je werk.

Bekijk nu de RADIO e-learning modules over de impact van digitalisering. We laten je zien hoe nieuwe technologie werken bij de Rijksoverheid leuker, makkelijker en nog beter kan maken.

Interview met Peter Joosten over de webinar

Peter Joosten

“Vroeger kon ik de telefoonnummers van mijn vrienden onthouden,” zegt Peter. “Tegenwoordig moet ik al mijn best doen om het telefoonnummer van mijn vriendin te onthouden.” Peter heeft het over de afhankelijkheid van technologie op korte termijn: “Je zou kunnen zeggen dat we een deel van onze hersencapaciteit hebben uitbesteed door het gebruik van de smartphone en andere technologie.”

Webinar
“Ik vertel in de webinar over technologische ontwikkelingen die nu spelen en op de langere termijn. Ik laat zien wat de impact is van nieuwe technologie. Ik ga in op verschillende scenario’s en ik geef handvatten zodat mensen kunnen nadenken over wat ze er mee kunnen in hun werk en over de ethische kant ervan. Daarnaast wil ik laten zien dat technologische ontwikkelingen niet op zichzelf staan. Waardoor worden ze beïnvloed? Ik wil duidelijk maken dat we niet het gevoel moeten hebben dat we in een achtbaan zitten met onze handen omhoog. Ik vertel waar technologische vooruitgang van afhankelijk is en geef voorbeelden. Ik vertel ook hoe we ons kunnen beschermen tegen mogelijke nadelen daarvan.”

Ethische kant van digitalisering
Peter vertelt dat onze samenleving steeds technologischer wordt. “De Rijksambtenaar is er voor de inwoners van het land. Op het moment dat Nederlanders meer gebruik gaan maken van technologie en allerlei producten en diensten daaromheen, verwachten zij ook hetzelfde van de lokale overheid, provinciale overheid of de Rijksoverheid. Technologie biedt veel voordelen als het gaat om snellere toegankelijkheid en betere kwaliteit van dienstverlening. Maar je moet dan wel nadenken over ethische vragen.” Peter geeft een voorbeeld: “Ga je een bepaalde overheidsdienstverlening alleen digitaal aanbieden? Hoe ga je dan om met laaggeletterdheid? Sluit je daarmee niet een groep uit? Leidt het niet tot een grotere kloof in de samenleving tussen mensen die digitaal handig zijn en toegang hebben tot die dienstverlening en mensen die dat niet hebben of niet digitaal handig zijn.”

Technologie moet je voelen en ervaren
Peter zegt dat technologie niet iets is om passief over je heen te laten komen maar ook niet iets is om te negeren: “Technologie moet je voelen en ervaren. Ik heb bijvoorbeeld nu al drie jaar een chip in mijn hand. Op die chip staat mijn visitekaartje. Als je een Android telefoon hebt en die op mijn hand legt, dan krijg je mijn contactgegevens. De reden dat ik die chip in mijn hand heb is dat ik benieuwd was hoe dat voelde en hoe mensen daarop reageren. Dit soort ontwikkelingen is op den duur ook voor de overheid interessant want je moet je afvragen wat je ermee moet.”

Andere RADIO-webinars
Bekijk ook de RADIO-webinars met Olivier Rikken en Marloes Pomp, Aleid Wolfsen, Jim Stolze, Geert Wind en Perry van der Weyden. Deze gaan over blockchain, privacy, kunstmatige intelligentie, ICT-veranderingen en digitalisering invoeren in een traditionele organisatie.