19 november Alles wat je wilt weten over Privacy

Activiteitendata
-
Den Haag

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) geeft een cursus over privacy. Er zijn geen kosten aan verbonden. De cursus wordt gegeven door privacy specialisten van de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties.

Wat leer je?
Je leert welke regelgeving er is op het terrein van privacy. Wat is de AVG? Welke impact heeft die op je werk? Wat doet de functionaris gegevensbescherming? Wanneer werk je volgens de regels? Je moet afwegingen maken. Hoe doe je dat? Wat wordt bedoeld met privacy by design? Wanneer moet je een PIA (Privacy Impact Assessment) doen?

Inschrijven
Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl. Vermeld je naam, telefoonnummer en datum van de cursus. Kun je niet op 19 november? We hebben nog plek op:

Datum en locatie
dinsdag 24 september Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, Arubazaal 22-30
dinsdag 22 oktober Jaarbeurs MeetUp, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL, Utrecht