08 september CIO-café 3 Data en AI: Data als vertrekpunt en basis voor een vitale informatiehuishouding

Activiteitendata
-
@home of live….we wachten het af

Eva Heijblom, pSG en CIO LNV (mede namens EZK) is samen met Ric de Rooij van JenV portefeuillehouder namens het CIO-beraad. In het derde CIO-café krijg je een kijkje in de keuken: waarom alles begint bij data, waarom goede datagovernance de basis is voor een vitale informatiehuishouding en welke I-speerpunten je op het thema ‘innovatiever besluiten met Data en AI’ terug gaat zien in de nieuwe I-strategie.

Het CIO-café van september is een open editie. Dat wil zeggen dat de (virtuele) deuren ook van harte geopend zijn voor de collega’s uit het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Daarbij geldt ‘deurbeleid’: C-level, directeuren en strategen zijn van harte welkom, sales en marketing niet.

In de nieuwe informatiesamenleving is data de grondstof en zijn algoritmen het nieuwe goud. Daarmee speelt data een cruciale rol in de digitale transitie. Als hoeder van publieke waarden moet de (rijks)overheid enerzijds een visie en plan hebben hoe data te verwerken binnen ons openbaar bestuur. Aan de andere kant staat data altijd ten dienste van een ander doel: door data in te zetten in beleid, uitvoering, bedrijfsvoering en toezicht worden processen efficiënter en beter, we kunnen ook innovatiever(e) besluiten nemen. En zo bijdragen aan maatschappelijke opgaven als veiligheid, transparantie en economische groei. Datamogelijkheden zijn geen sluitstuk, maar vertrekpunt van beleid.

Aanmelden via i-strategie@rijksoverheid.nl tot 4 september.