01 oktober Overheidsbrede Cyberwebinars

Activiteitendata
-
-
Online

In de maand oktober organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met gemeenten, provincies en waterschappen diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’.

Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? De interactieve webinars dagen u uit om actief aan de slag te gaan in uw eigen organisatie. Zodat u nog beter voorbereid bent tegen cyberincidenten.

Ga naar het overzicht van de webinars en meld je daar aan.