30 september Webinar de LegitiMaat – beoordeling van algoritmen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Je kunt je gratis inschrijven op het webinarplatform van RADIO (eenmalig een account maken).

Zet in mijn agenda

De overheid heeft veel verschillende taken. Deze taken worden bij wet toegekend aan een bestuursorgaan. Een deel van deze wettelijke taken wordt geautomatiseerd uitgevoerd met algoritmen. Denk aan het opleggen van boetes voor te hard rijden, het terugvorderen van toeslagen of het verlenen van AOW of kinderbijslag.

Banner Legitimaat

Net als bij een meer zichtbare uitvoering van taken zoals het ophogen van dijken, is het belangrijk om te weten hoe deze processen verlopen en welke keuzen daarbij gemaakt zijn. Want ook de geautomatiseerde uitvoering van wetten is publiek handelen en moet legitiem zijn. Maar hoe kun je IT-systemen beoordelen op rechtmatigheid en behoorlijkheid? Dat is waarom de LegitiMaat is ontwikkeld: een methode om vanuit drie disciplines onder de motorkap van de geautomatiseerde overheid te kijken. De onderzoeksleider van dit project Marlies van Eck zal samen met de andere onderzoekers vertellen over het instrument, de totstandkoming en de vervolgstappen.