13 februari Leeratelier: Uitvoeringsgericht wetgeven, wetgevingsgericht uitvoeren

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

RADIO besteedt de komende jaren meer aandacht aan opleidingen en leermiddelen die bijdragen aan effectieve samenwerking in het proces van beleidsvorming en uitvoering. Het leeratelier van de Academie voor Wetgevingsjuristen/Overheidsjuristen draagt hier aan bij.

Het ontwerpen van wetgeving

Het is belangrijk dat al bij het ontwerpen van wetgeving uitvoeringsaspecten worden meegenomen. Voor collega’s in de uitvoering is het belangrijk te begrijpen hoe het proces van wetgeving verloopt, met name als uitvoering geautomatiseerd met behulp van ICT-systemen verloopt. Maar hoe doe je dat? Voor wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en medewerkers van beleid en uitvoering heeft de Academie voor Wetgevingsjuristen/ Overheidsjuristen een leeratelier ontwikkeld dat we van harte aanbevelen.

Informatie over de opleiding

Wetgevingsjuristen, beleidsambtenaren en uitvoeringsmedewerkers maken kennis met een methode die is ontwikkeld om juridische bronnen gestructureerd te analyseren en te vertalen naar de (digitale) uitvoeringspraktijk. De deelnemers werken samen aan concrete toepassing van de aanpak op bestaande wetgeving.

Meer informatie over deze opleiding staat hier.