“Ambtenaren willen weten hoe ze nieuwe technologieën kunnen gebruiken in hun werk”

“Ambtenaren willen weten hoe ze nieuwe technologieën kunnen gebruiken in hun werk,” zegt Francois Vis van ICTU. “Technologische ontwikkelingen hebben immers ook impact op de publieke sector.” ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT.

Portretfoto van Francois Vis
Francois Vis van ICTU

Francois, hoofd productontwikkeling en innovatie bij ICTU, is docent van de cursus ‘ Technologische innovaties’. Hij legt uit waarom het belangrijk is dat ambtenaren deze cursus volgen en wat ze leren. “Innovatie heeft een logaritmisch karakter. Daarmee bedoel ik dat innovaties steeds sneller op ons afkomen, dat er steeds nieuwe dingen worden uitgevonden en vooral dat ze elkaar versnellen en impact op elkaar hebben. Artificial intelligence beïnvloedt bijvoorbeeld de manier waarop we omgaan met het analyseren van data. Waar voorheen mensen dat deden, maakt nu de computer vaak een bepaalde inschatting. De overheid moet zich daar bewust van zijn en daar voldoende kennis van hebben. Denk aan big data technologie. Veel overheden gebruiken data om wet- en regelgeving uit te voeren. In deze cursus leren ambtenaren zicht te krijgen op welke innovaties potentieel van belang zijn voor de overheid en hoe ze deze kunnen gebruiken. Maar ook wat de grootste kansen en risico’s daarbij zijn.”

De ethische kant van techniek

Ethiek is een van de thema’s in de cursus. Francois vindt dit thema van groot belang. “Steeds meer organisaties verkennen de ethische kant van techniek. Er komen vragen bovendrijven als ‘wat vinden we eigenlijk van geautomatiseerde besluitvorming?’ of ‘wat vinden we van het gebruik van algoritmen bij de overheid?’ Maar ook ‘wat vinden we ervan dat de overheid als ‘bewaker’ op al die data zit die over de burger gaat?’ en ‘hoe kan of moet de burger de regie weer krijgen?’ Dit zijn actuele vraagstukken.”

Blockchain

Een ander thema in de cursus is datatechnologie. Blockchain is een van de onderwerpen binnen dit thema. “Ik vertel wat blockchaintechnologie precies is,” zegt Francois. “Ik leg uit waarom het een belangrijke technologische ontwikkeling is en waarom het impact heeft op de publieke sector. Ik laat zien hoe het onder de motorkap werkt. Bedrijven als Microsoft, Facebook en Amazon investeren flink in blockchaintechnologie. Dat vraagt ook dat de publieke sector en ambtenaren dan minimaal moeten weten wat het is en kunnen nadenken over mogelijke toepassingen.” Francois licht een tipje van de sluier op. “De essentie van blockchain heeft te maken met vertrouwen. Vertrouwen is een issue geworden van het internet. We horen vaak over fake news, oplichting, hacken, lekken. Je weet niet meer welke bronnen je op het internet kunt vertrouwen. Blockchaintechnologie kan dat puzzelstukje zijn dat nu ontbreekt: door via een decentraal netwerk juist die betrouwbaarheid en veiligheid garanderen die nodig is.”

Francois noemt tot slot nog een andere thema dat hij in de cursus behandelt: wendbaarheid. “Er zijn veel overheden en CIO’s van overheden die wel de mogelijkheden zien van nieuwe technologie, maar die worstelen met de vraag ‘hoe kan mijn organisatie daar gebruik van maken? Ik benoem dan methodieken en technieken om organisaties meer wendbaar te maken.”