Webinar: Hoe blockchain de Rijksambtenaar in zijn of haar dagelijkse werk helpt

Wat is blockchain? Hoe helpt blockchain de Rijksambtenaar in zijn of haar werk? Olivier Rikken en Marloes Pomp vertellen hierover.

Portretfoto van Marloes Pomp en Olivier Rikken
Olivier Rikken en Marloes Pompen

Wat is blockchain? Hoe helpt blockchain de Rijksambtenaar in zijn of haar werk? Olivier Rikken en Marloes Pomp vertellen hierover.

Olivier: “Blockchain is in de basis een publieke open administratie waar iedereen die dat wil op mag deelnemen zonder dat je bang hoeft te zijn dat de integriteit van die administratie geschaad zou kunnen worden. Daarmee bedoel ik dat de inhoud bijvoorbeeld overschreven zou kunnen worden door iemand die dat niet zou mogen. Stel dat het een administratie is waar we in bijhouden hoeveel geld iedereen heeft, dan hoef je niet bang te zijn dat iemand anders in deze open administratie je geld uitgeeft. Dit allemaal zonder dat wij een derde partij nodig hebben om deze integriteitsbewaking te doen. Dat is het vernieuwende aan blockchain. Voor de integriteitsbewaking van gemeenschappelijke administraties was altijd een derde partij nodig. Deze is overbodig geworden.”

Betere ketensamenwerking

Marloes vertelt dat blockchain ambtenaren enorm helpt om de ketensamenwerking op orde te krijgen. “Vrijwel elke ambtenaar heeft op elk dossier inmiddels met een hele keten te maken. Het gaat over die ketenadministraties. Voorheen ging iedereen binnen de overheid zijn eigen ‘toko’ digitaliseren. Blockchain is een volgende slag daarop waarbij je kijkt naar hoe je over die hele keten heen meer samenwerkt op de data die je hebt.”

Webinar over blockchain

Olivier en Marloes gaven op 4 juli een webinar over blockchain. “In de webinar leer je een betere duiding te geven aan wat blockchain is en vooral dat blockchain echt veel meer is dan de bitcoin associatie die de meeste mensen er mee hebben,” zegt Olivier. “Daarnaast behandelen we enkele usercases. Rijksambtenaren leren of en zo ja wat ze met blockchain  kunnen en hoe ze het kunnen toepassen in hun werk. Wat zijn de producten en diensten die erop kunnen draaien.  We geven voorbeelden van wereldwijde implementaties op verschillende gebieden. Marloes geeft specifieke voorbeelden van blockchain binnen de Nederlandse overheid.”

Marloes vertelt dat ze laat zien waarom Nederland voorop loopt met de blockchain technologie. “Ik maak in de webinar de vertaalslag naar de lopende dossiers die er binnen de overheid zijn. Ik geef daarbij concrete voorbeelden van wat Rijksambtenaren er nou aan hebben in hun werk. Onze webinar is dus een combinatie van technische uitleg en praktische voorbeelden van projecten die nu al binnen de overheid lopen.”

SG’s en DG’s op blockchainles

Marloes vertelt dat een aantal SG’s en DG’s van de ministeries onlangs een hele dag blockchainles hebben gehad: ‘blockchain in a day’. “Het is tijd dat de Rijksambtenaar zich verdiept in dit onderwerp en dat hij of zij er over kan adviseren,” zegt Marloes tot slot.