Webinar: AI, kans of bedreiging? met Sennay Ghebreab

Kunstmatige intelligentie (AI) systemen worden tegenwoordig veel gebruikt in de samenleving om beslissingen te nemen die een directe impact hebben op burgers, bijvoorbeeld in kredietrisico-analyses, werkgelegenheidsbeslissingen en voorspellingen van criminele activiteiten. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat deze systemen niet altijd neutraal zijn: discriminatie en sociale ongelijkheden komen via data terecht in AI-systemen, waardoor deze systemen mogelijk hele bevolkingsgroepen uitsluiten of juist uitlichten op basis van geslacht, ras, leeftijd en andere verschillen.

In deze RADIO webinar gaat Sennay Ghebreab, Neuroinformaticus UvA, in op deze en andere bedreigingen die AI-systemen vormen voor burgers en maatschappij en kansen die AI-systemen bieden om systemische sociale vooringenomenheid, ongelijkheid en uitsluiting bloot te leggen en aan te pakken. Hij betoogt dat AI-systemen publieke waarden als veiligheid en gelijkheid kunnen versterken mits ze worden ontwikkeld en toegepast op een eerlijke, transparante en inclusieve manier.

Webinar: AI, kans of bedreiging? met Sennay Ghebreab