Masterclass ICT sturing en beheersing (RAFEB)

De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing van zulke projecten en een toets door het Bureau ICT-toetsing. Deze maatregelen zijn het onderwerp van deze masterclass.

Voor
De masterclass is bestemd voor (plaatsvervangend) directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. Gestreefd wordt naar groepen met deelnemers uit diverse organisaties. Richtlijn: S12-S15.