Conferentie Nederland Digitaal: Naar een digitaal vaardige organisatie met quantumleren

Alle medewerkers van de Rijksoverheid scholen in digitalisering, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal gaven Riëtte Dekkers (minEZK/ Opleidingen) en  Marie Louise Borsje (RADIO) in hun presentatie aan wat volgens hen werkt.

Logo Nederland Digitaal
©Ministerie van EZK

Vaak denken we dat leren in een cursusomgeving gebeurt. Dan zijn werk en leren als het ware twee aparte omgevingen. Werkdruk en de waan van de dag maken dat daar weinig ruimte voor is. Bovendien is de lesstof niet altijd direct toepasbaar in het werk, waardoor de nieuwe kennis snel wegzakt. Oplossing volgens de beide sprekers: werken ís leren. Riëtte laat in haar presentatie aan de hand van leerprincipes uit serious gaming zien hoe de leercurve werkt en waarom je daarvoor (speel)ruimte nodig hebt. Volgens Marie Louise ligt de sleutel voor kennis over digitalisering bij het bijspijkeren van persoonlijke digitale vaardigheden. Niet alleen omdat je daardoor tijd bespaart, zodát je je kunt verdiepen in digitalisering, maar ook om te begrijpen hoe applicaties en apparaten werken.
Het quantumleren (uiteraard zo genoemd omdat quantum een hype is) wordt in de presentatie geïntroduceerd als tegenhanger van het Newtoniaans, mechanisch, denken. Het betekent al doende leren met elkaar. Een fraai voorbeeld is het sociale experiment playing Pong with a crowd.

De sessie is  terug te zien via de website van de Conferentie Nederland Digitaal
Wil je meer weten? RADIO@rijksoverheid.nl