CIO-café 8: (POK) Informatiehuishouding

Gastspreker van deze editie is niemand minder dan Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie van BZK. Zij is portefeuillehouder van drie van de tien hoofdstukken uit de Kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK): informatieverstrekking, informatiehuishouding en ambtelijk vakmanschap. Zij wordt dit CIO-café bijgestaan door Jacqueline Rutjens, programmadirecteur van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en onverwachte extra gast Jaap Haenen, kwartiermaker van de POK-IHH. De presentatie is in handen van Rianne Blacquière.

Ga naar het CIO-café.