ICT in het primaire proces (voor het Ministerie van SZW)

In deze cursus leren we beleidsambtenaren (s 11-14) op een interactieve manier wat de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen zijn in de ICT. Dat doen we met elementen van een serious game. Het doel is dat deze medewerkers zich ervan bewust worden dat hun werk vrijwel altijd een I-component bevat en dat zij daar iets mee zullen moeten doen.

Voor wie?

Beleidsambtenaren s11- s14.

Duur

Vijf keer een dagdeel, van 09.00 – 13.00 uur.

Wat leert u?

U weet straks wat de begrippen keteninformatisering, architectuur en ICT-infrastructuur betekenen. Daarnaast gaan we in op risico’s in grote projecten met een I-component en privacyaspecten. Verder komt aan bod hoe het beleid doorwerkt in de uitvoeringspraktijk. Met welke partners en systemen krijgt u in uw werk te maken? Welke rol heeft de u daarin namens de opdrachtgever of eigenaar?

Om te leren gebruiken we een casus die gericht is op de beleidspraktijk.

Programma

De cursus bestaat voor een deel uit theorie. Diverse sprekers/spelers uit de praktijk behandelen die theorie. Het zijn grotendeels mensen uit het eigen departement. We wisselen theorie af met discussie en korte werkopdrachten om u te laten ontdekken wat de verschillende uitdagingen zijn.

De cursus sluit wat betreft opbouw en inhoud aan bij het APP ICT programma dat topmanagers en midden-managers bij de ABD kunnen volgen. Op die manier zorgen we ervoor dat leidinggevenden en beleidsmedewerkers dezelfde taal spreken en dezelfde begrippen kennen.

Wanneer en waar?

Data
maandag 11 februari 2019
maandag 11 maart 2019
maandag 25 maart 2019
maandag 8 april 2019
maandag 6 mei 2019

Locatie: Turfmarkt 147 in Den Haag.

Aanmelden en meer informatie

We bieden de cursus in company aan, in samenspraak met de departementen.

Meld u aan via het opleidingspaspoort voor medewerkers van SZW.