Infographic: Stapsgewijs door een IT-project

Stapsgewijs door een IT-project

Introductie

Stel, je gezin gaat uitbreiden en je hebt een groter huis nodig. Verschillende vragen komen op je af. Ga je een nieuw huis bouwen of kies je voor een verbouwing? Hoe moet het eruit zien? Waar moet het aan voldoen? Wat is er mogelijk binnen de regels van de wet en het budget? Deze vragen beantwoord je voordat je gaat beginnen met het daadwerkelijk (ver)bouwen van je huis. Het is immers onverstandig om te beginnen met bouwen zonder een weloverwogen plan te hebben.

Zo werkt het ook voor een IT-project. Goede IT-systemen worden steeds belangrijker, zowel binnen als buiten de overheid. Bij nieuw beleid of wetgeving speelt IT daarom onvermijdelijk een rol.

Als je bezig bent met het ontwikkelen van beleid, is het van belang dat je al vanaf het begin nadenkt over de mogelijkheden en inzet van IT. Beleid ontwikkelen zonder na te denken over hoe dit te realiseren is net als het bouwen van een huis zonder plan. Zeer risicovol en niet efficient.

Aan de hand van de analogie van het bouwen van een huis, nemen we je in deze plaat mee door de stappen van een IT-proces. Van politieke ambitie als startpunt naar een functionerend IT-systeem als eindpunt. *

Klik op de tegels voor meer informatie.

* Het bouwen van een huis is in deze infographic als analogie gebruikt. De ontwikkeling van beleid met IT-component kan op sommige elementen verschillen van het bouwen van een huis.

Vanuit de tweede kamer komt een wetsvoorstel of politieke ambitie. Deze moet uitgewerkt worden in beleid met een IT-component. Het is belangrijk dat er in deze fase al zo concreet mogelijk wordt gedefinieerd wat er wordt verwacht van de IT-oplossing. In de volgende processtappen kan dit vervolgens verder worden vertaald.

Lees meer

Je werkt de wensen uit in 2 à 3 goed uitgedachte doelen. Bijvoorbeeld een veilige en gebruiksvriendelijke toegang voor DigiD. Doe op basis van de huidige situatie (IST) een feitenonderzoek. Waar zit de complexiteit? Wat zijn knelpunten? Vergeet niet om stakeholders, experts en uitvoering hierbij te betrekken. De doelen die je hier vaststelt hebben impact op het hele project.

Lees meer

Je specificeert de doelen naar een aantal functionele en non-functionele eisen. Een functionele eis is bijvoorbeeld dat een financieel systeem een factuur moet kunnen maken. Non-functionele eisen zijn randvoorwaarden: Is 100% beschikbaarheid essentieel, of is 95% ook voldoende? Bij deze stap kan een functiepuntanalyse goed van pas komen. Hiermee krijg je een beeld van de omvang en de kosten van het project.

Lees meer

Voor het ontwerp werk je samen met een (IT-)architect. Het CIO-office in jouw organisatie kan je koppelen aan een architect. Samen bundelen jullie de eisen in een ontwerp. Hoe geven we invulling aan de eisen in de applicatie en hoe moet deze gebouwd worden? Vervolgens wordt een planning gemaakt, eventueel in fases op basis van de functiepuntanalyse. Het is belangrijk om het IT-landschap (andere systemen in de keten) hierin te betrekken, bijvoorbeeld met een architectuurplaat.

Lees meer

Na het ontwerp is het tijd om te gaan bouwen. Het is belangrijk dat je betrokken blijft bij de bouwers en het IT-landschap. Houd zicht op de invulling van de eisen en het budget. Als tijdens het bouwen blijkt dat iets niet mogelijk is, dan ga je terug naar de ontwerpfase. Bouw daarom bij voorkeur als eerste de lastige functionaliteit.

Lees meer

Na de bouw, moet de software getest worden om fouten op te sporen. Als je bij de testfase aankomt, betekent dat dus nog niet dat het project klaar is. Vanaf hier kost het nog ongeveer 1/3 van het budget. Bepaal vooraf hoeveel fouten je accepteert. Heb je in het begin een functiepuntanalyse gemaakt? Dan kun je makkelijker checken hoe ver je bent met testen. Als blijkt dat er teveel fouten zijn, ga je terug naar de bouw- of ontwerpfase.

Lees meer

De software is opgeleverd en wordt in gebruik genomen. Dit kan in fases of in één keer. Als de gebruiker vanaf het allereerste moment betrokken is bij de ontwikkeling van een applicatie (bijvoorbeeld vanaf stap 1 ‘aanleiding’), dan is de kans groter dat de nieuwe software sneller wordt geaccepteerd. Bij deze stap zijn instructies en communicatie cruciaal. Zorg ervoor dat je hier rekening mee houdt in je budget en betrek specialisten. Als de eindgebruiker niet weet hoe de applicatie werkt, kan je een goeie applicatie hebben die niet (goed) wordt gebruikt.

Lees meer

Na de bouw en invoering van de software ben je nog niet klaar. Zoals een huis moet ook software doorlopend worden onderhouden. Daarom is het van belang om de software onder te brengen bij een (uitvoerings) organisatie die het beheer van de software overneemt. Deze partij selecteer je zo snel mogelijk; bij voorkeur voordat je begint met het ontwikkelen van de software. Zo zijn ook de eisen van de uitvoeringsorganisatie tijdig bekend. Door het beheer goed te regelen, zorg je ervoor dat het IT-project in gebruik genomen kan worden en een veilige toekomst heeft.

Lees meer