Linked data

De temen ‘linked data’ en ‘semantisch web’ worden vaak gebruikt. Maar wat betekent het precies en hoe orga­niseer je dat samen met je stakeholder? DUO verzamelt onderwijsdata. Maar het vergt een behoorlijke inspan­ning om alle data zelf te onderhouden. Linked data biedt een oplossing voor ontsluiting. Ook voor uw organi­satie? Deze sessie was op dinsdag 18 december 2018.

Registratie van de sessie Data governance bij DUO
Bekijk de registratie van de sessie bij DUO met Bert-Jan Geveke (Chief Information Officer).

Bekijk de registratie van de sessie bij DUO met Jaap van den Berg (Enterprise Architect)