Linked data

De temen ‘linked data’ en ‘semantisch web’ worden vak gebruikt. Maar wat betekent het precies en hoe orga­niseer je dat samen met je stakeholder? DUO verzamelt onderwijsdata. Maar het vergt een behoorlijke inspan­ning om alle data zelf te onderhouden. Linked data biedt een oplossing voor ontsluiting. Ook voor uw organi­satie?

Deze sessie is op dinsdag 18 december. Daarna plaatsen we hier binnen twee weken een videoregistratie van de sessie.

Spreker
Bert-Jan Geveke, CIO bij DUO.