Nationale Data podcast: Datagedreven aanpak van maatschappelijke opgaven (Verdonck Kloosters Associates)

Data en AI staan bij veel overheden op de agenda. Data biedt kansen bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en zoals nu ook bij de aanpak van de coronacrisis. Er is dan ook veel aandacht voor bijvoorbeeld de Data Agenda Overheid en op allerlei plekken vinden datagedreven initiatieven plaats, maar er is ook nog veel te winnen. In deze podcast gaat Tim Faber, Projectleider (Big) Data & AI bij Ministerie van BZK, in op de vraag wat daarvoor nodig is en wat de uitdagingen zijn, waarbij de maatschappelijke opgave centraal staat.

Banner Nationale Data Podcast van VKA
Beeld: ©VKA / VKA