Voorbereiden op de toekomst

Voor verstoringen in de fysieke wereld bestaan professionele crisisorganisaties en uitgebreide wet- en regelgeving. De voorbereiding op een digitale ontwrichting krijgt echter nog te weinig aandacht. Hoe kunnen we ons voorbereiden, hoe kunnen we escalatie voorkomen en wat kunnen we verwachten van de ontwikkelingen in de toekomst? 

Dit is alweer de vierde en laatste podcast in de serie 'Let’s talk about hacks live', die RADIO heeft gemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Overheidsbrede Cyberoefening.

Robin Rotman gaat  in gesprek met Ben van Lier (hoogleraar IoT) en Erik Schrijvers (onderzoeker WRR).

Let's talk about hack's 4 - Voorbereiden op de toekomst