07 april Masterclass ICT: sturing en beheersing | Rijksacademie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal | Rijksacademie

Trainingsdata:  vrijdag 7 april, 21 april, 12 mei en 26 mei 2023.

De overheid treft maatregelen en biedt instrumenten die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing van zulke projecten. Deze maatregelen en instrumenten zijn het onderwerp van deze masterclass. Na het volgen van deze serie masterclasses heb je een beter beeld wat er mogelijk is wat betreft sturing en beheersing van grote ICT-projecten.
 

Vier verschillende modules

Bij deze masterclass staat sturen en beheersen van ICT-projecten centraal. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. De masterclass is verdeeld over vier verschillente modules: 

  1. Functiepunten-analyse
  2. Gateway-methodiek en Delta review
  3. Goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap
  4. Instrumenten die de overheid kan toepassen voor de sturing en beheersing ICT-projecten

Meer informatie en aanmelden

De masterclass wordt aangeboden door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.