Not my cup of (IC)T?

Beleidsmedewerkers en directeuren denken nog regelmatig dat ICT iets is waar alleen de ICT-club mee te maken heeft. Veel van de programma’s en projecten waar zij verantwoordelijk voor zijn hebben tegenwoordig echter een aanzienlijke digitale component. Waar moet u op letten als u zoiets in goede banen moet leiden (en hoe zorgt u ervoor dat u niet in negatieve zin de pers haalt)? Wat kunt u aan de techneuten overlaten en op welk moment is het belangrijk dat u er zelf mee bemoeit?

We zoomen samen met uw collega’s in op de digitale component van uw eigen projecten en kijken, eventueel samen met experts, wat er beter kan. Dat u daarbij meteen kennismaakt met de meest recente ICT-termen, methoden en theorieën zien we als een mooie bijvangst. U heeft namelijk niets aan al die theorie als u niet in staat bent die toe te passen op uw eigen praktijk. Dit doen we in groepen van ca. 15 personen, het liefst van dezelfde afdeling of directie. Zo leert u ook elkaars denkbeelden kennen en ontwikkelt u gemeenschappelijke taal op het gebied van Beleid en ICT, wat het meteen makkelijker maakt om over elkaars schouder heen te kijken.

Voor de (rijks)overheid betekent het ook regelmatig dat u sturing moet geven aan een uitvoeringsorganisatie of marktpartijen die belast zijn met uitvoering; ook op het gebied van ICT. Een speciaal onderdeel van de leergang is dan ook dat we samen met zo’n uitvoeringsorganisatie het gesprek aangaan. We gaan dus niet praten over maar we gaan praten met. Dat levert boeiende discussies op en verbetert wederzijds begrip. Ook hier pakken we weer een reële situatie of een reëel probleem aan. Geen fictieve casus, maar na afloop van de sessie een daadwerkelijke verbetering in uw eigen praktijk.