Cursus Strategisch Management in Beleidsverandering – I-Editie

Werk je in het I-domein en wil je meer inzicht krijgen in hoe beleidsontwikkeling en -uitvoering in elkaar steekt? In deze gratis, tweedaagse cursus - speciaal voor medewerkers met een I-profiel - maak je kennis met de agenderingstheorie waarmee je beleidsvraagstukken kunt analyseren en onderzoek je het sturingsrepertoire. Deze kennis komt je van pas bij advisering over en implementatie van IT-projecten.

Vijf personen rond een tafel bekijken een planningsbord
Beeld: ©Jason Goodman

Programma

Dagdeel 1  - (7 april 2022)

De eerste lesdag maak je kennis met een analysemodel voor beleidsvraagstukken. Met een eigen casus oefen je om dit model als kompas en ideaal te lezen.

Dagdeel 2 - (14 april 2022)

Als ambtenaar heb je een specifieke rol in vraagstukken. Je hebt te maken met de kaders van het 'huis van Thorbecke'. Welke mogelijkheden zijn er om te sturen? Wat betekent dit voor je eigen casus?

Dagdeel 3 - (21 april 2022)

Het agenderingsmodel wordt verder uitgebouwd en we trekken de transitietheorie erbij. Hoe handel je in complexe vraagstukken?

Dagdeel 4 - (12 mei 2022)

Er zijn zoveel nieuwe technologieën, welke zijn interessant voor de maatschappelijke opgaven? Welke resultaten zijn er? Hoe gaan beleidsmedewerkers hiermee om?

Doelgroep

Ambtenaren met een i-profiel die in hun werk te maken hebben met collega’s van beleid en/of uitvoering en die zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van maatschappelijke en van bedrijfsmatige sturingsprocessen te verbeteren.

Voorkennis

Deelnemers hebben enige ervaring met vraagstukken van beleids- en/of uitvoeringsorganisaties.

Doel

  • Versterken van de i-professional in de rol van partner in projecten voor beleids- en uitvoeringsorganisaties bij de Rijksoverheid.
  • Inzicht in het tot stand komen van (uitvoerings)beleid en bijbehorende sturingsvraagstukken.

Meer informatie en aanmelden

Deelnemers brengen voor aanvang van de cursus een casus in.

De cursus doet een beroep op de competenties: Organisatiesensitiviteit, Oordeelsvorming, Conceptuele flexibiliteit, Visie en Omgevingsbewustzijn.

Meer informatie: marielouise.borsje@minbzk.nl - of via het algemene e-mailadres van RADIO.

Aanmelden doe je via het LOC-UBR.