De kunst van bestaande raamwerken inzetten

Een architect maakt gebruik van afgesproken kaders. Het belangrijkste raamwerk voor ontwerpers van de digitale overheid is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, de NORA.

Een animatie. Beeldtitel: De kunst van bestaande raamwerken inzetten.

VOICE-OVER: "Een ontwerper van een gebouw noemen we een architect. Een architect helpt de opdrachtgever met het vormgeven van zijn of haar wensen in een fysiek object. Dit resulteert in een ontwerp waarin alle wensen en eisen zijn opgenomen. Een goede architect gaat niet zomaar aan de slag, maar houdt rekening met de eisen, wensen, behoeften, wetgeving, standaarden en dergelijke, waaraan moet worden voldaan. Op dezelfde manier werken ontwerpers aan de architectuur van overheidsdienstverlening. Ook hier moeten oplossingen komen voor vraagstukken die leven in de maatschappij.

Dit doen ze op basis van raamwerken, oftewel richtinggevende kaders. Het belangrijkste raamwerk voor ontwerpers van de digitale overheid is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, de NORA. In de NORA staan ontwerpafspraken die we Architectuurprincipes noemen.  Als de Architectuurprincipes bij het ontwerp van een dienst worden toegepast, onderbouwt de architect hoe de dienst voldoet aan kwaliteitsdoelen die burgers en overheidsorganisaties belangrijk vinden.

Er kan incidenteel van afspraken worden afgeweken, maar daar moet de architect een goede reden voor opgeven en vastleggen. Naast de NORA als algemeen raamwerk vullen verschillende overheidssectoren de NORA verder in. Zo is er een eigen Ziekenhuis Referentie Architectuur, de ZiRA. Daarnaast wordt over de hele breedte van de zorg gewerkt aan betere informatieuitwisseling onder de naam Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur, de DIZRA.

Of denk aan de GGD's die een gezamenlijk raamwerk maakten met de naam: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur. PURA dus.
Allemaal meisjesnamen waardoor we bij deze raamwerken spreken over de NORA-familie. Omdat de toepassing van digitale technologie snel verandert, worden de NORA en haar familieleden regelmatig geactualiseerd met nieuwe inzichten. Sta je binnen de overheid voor een grote veranderopgave? Weet dan dat deze raamwerken belangrijke informatie bevatten die je helpt bij het bereiken van je resultaat en dat een architect je daarover alles kan vertellen.
Wil je meer weten? Neem dat contact op met je CIO Office en kijk vooral even op: noraonline.nl.

Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ICTU
en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid."