De kunst van de juiste keuzes maken

De overheid moet goede dienstverlening bieden aan burgers en bedrijven. Een richtinggevend werkplan onder begeleiding van een architect kan deze dienstverlening eenvoudiger, inclusiever en effectiever maken.  

Beeldtitel: De kunst van de juiste keuzes maken

VOICE-OVER: "Kijk eens om je heen, bijna alles is ontworpen. De breedte van een sloot, de afstand tussen de bomen, de weg erlangs. Maar ook dit kopje en deze lamp. Dit zijn ontwerpen in de fysieke wereld. Je kan je er iets bij voorstellen. Het is tastbaar. Maar een goed ontwerp is ook nodig in de digitale wereld. Denk aan niet-tastbare zaken 
als dienstverlening van de overheid."

Beeldtekst: 
Gemeentelijke diensten
Provinciale diensten
Waterschapsdiensten
Rijksdiensten 

VOICE-OVER: "Zo is de manier waarop waterschappen, gemeenten, provincies en andere onderdelen van de overheid werken ontworpen. En zorgen we ervoor dat de dienstverlening van de overheid aansluit bij de maatschappelijke behoefte van burgers en bedrijven. En andersom."

Beeldtekst:
Burgers & bedrijven vertegenwoordigd door:
Waterschappen Algemeen bestuur
Parlement Eerste en Tweede Kamer
College van Provinciale Staten
Gemeenteraad

VOICE-OVER: "Burgers en bedrijven vragen om betere dienstverlening van de overheid. Deze wens en het razendsnelle tempo van de digitalisering zorgen ervoor dat we onze processen verder moeten verbeteren. Oftewel continu moeten ontwerpen, aansturen en optimaliseren."

Het gebouw Castalia in de Haagse binnenstad. 

VOICE-OVER: "Sta je binnen de overheid voor een grote veranderopgave? Werk je aan een wetswijziging of heb je een nieuwe beleidswens? Bedenk dan goed dat veel mee moet veranderen: de wijze waarop we samenwerken, de informatie die nodig is en de gegevens die we uitwisselen. Een architect kan hierbij hulp bieden en begeleidt het proces van ontwerpen samen met onder anderen beleidsmakers, wetgevingsjuristen en IT-ers. Door het verzamelen van de kaders waarbinnen dit moet gebeuren en de goede samenwerking tussen beleid, uitvoering en de architect, wordt duidelijk welke verandermogelijkheden er zijn bij een bepaalde visie op de toekomst en welke impact die mogelijkheden hebben. Zo kunnen we de juiste keuzes maken. Daarmee maken wij samen onze dienstverlening steeds eenvoudiger, inclusiever en effectiever en kunnen wij onze rol als dienstverlener aan de Nederlandse maatschappij goed vervullen. Ben jij betrokken bij de verandering van een overheidsdienst of van de inrichting van overheidsorganisaties? Betrek dan tijdig architecten, voor een gezamenlijk richtinggevend plan. Wil je meer weten?"

Beeldtekst: CIO Office

VOICE-OVER: "Neem dan contact op met je CIO office. Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ICTU en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid."

Beeldtekst: Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), stichting ICTU en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). 

Het logo van de Rijksoverheid en dat van de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid verschijnt. 

Beeldtekst: it-academieoverheid.nl