De kunst van samenwerken

Een architect zorgt voor inzicht in de samenhang van doelen, principes, uitspraken en afspraken. Enterprise-architectuur kan je vergelijken met het ontwerp van een gebouw. Daarnaast heb je ook binnenhuisarchitectuur en stads- en omgevingsarchitectuur.

Een animatie. Beeldtitel: De kunst van samenwerken.

VOICE-OVER: "Zonder inzicht in de complexiteit van vraagstukken en overzicht van samenwerkende partijen is de wereld achter onze dienstverlening moeilijk voor te stellen. Laat staan, te begrijpen. En met de snel veranderende wereld, technologie en bedrijfsvoering is het nog moeilijker te overzien. Enterprise-architectuur gaat over keuzes die gemaakt moeten worden om doelstellingen te vertalen naar de inrichting van een organisatie en alle processen, gegevens en applicaties die daarbij komen kijken. Sta je voor een grote veranderopgave? Dan is de hulp van een architect essentieel. Een architect biedt overzicht en inzicht in het veranderproces. Hij of zij begeleidt het proces van ontwerpen samen met onder andere beleidsmakers, wetgevingsjuristen en IT'ers.Zo kan hij of zij helpen jouw veranderopgave om te zetten in een effectieve en efficiënte oplossing. Uiteraard rekening houdend met bestaande visie, wetgeving en beleid. We noemen dit: Enterprise-architectuur.

Oftewel, een samenhang van doelen, principes, uitspraken en afspraken die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie. Deze kaders zijn het vertrekpunt voor het creëren van een passend ontwerp. Maar welke raamwerken zijn er en hoe moeten deze worden ingezet? Denk aan Proces-, Applicatie- en Infrastructuurarchitectuur. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Vergelijk Enterprise-architectuur met het ontwerp van een gebouw. Hier is de architect verantwoordelijk voor. Een gebouw heeft ook een inrichting nodig. Vergelijk binnenhuisarchitectuur hier met processen, apps, services of de inrichting van de werkomgeving. Een gebouw moet ook ergens staan en valt onder stads- en omgevingsarchitectuur. Vergelijk dit met verschillende stakeholders, economisch getij of veranderende waarden.

Op deze manier wordt duidelijk hoe de architect redeneert, verschillende werelden op elkaar afstemt en z'n ontwerp tot stand brengt en realiseerbaar maakt.
Dus ga je aan de slag met een wetswijziging, heb je een nieuwe beleidswens of wil je bestaande overheidsdiensten of bedrijfsprocessen efficiënter inrichten? 
Schakel dan bijtijds de hulp van een architect in. Hij of zij is hét aanspreekpunt.

De architect legt samen met diverse stakeholders de kaders vast waarbinnen een gedragen oplossing vorm krijgt. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je CIO Office.

Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
ICTU en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid."