Opleiding Gegevensmanagement (VNG Connect)

Dat AVG niet langer alleen Aardappels, Vlees en Groenten betekent wist u natuurlijk al. Maar weet u ook wat de betekenis van de Omgevingswet, Block Chain, of Samen Organiseren/de Digitale Agenda is voor uw organisatie? Welke gereedschappen er zijn om Gegevensmanagement goed te organiseren in uw gemeente? En hoe u User Stories kunt gebruiken in uw gesprek met interne klanten? 

Opleiding gegevensmanagement
©VNG

Wilt u meer leren over wat u in uw rol als i-professional nodig hebt om succesvol te zijn? Dan bent u van harte welkom bij de vierde editie van de opleiding Gegevensmanagement. 

In deze opleiding worden Inhoud (welke nieuwe kennis en ontwikkelingen zijn er) Proces (welke stappen moet uw organisatie zetten om Gegevensmanagement succesvol in te voeren) en Vaardigheden (wat hebt u in uw rol nodig om succesvol te zijn) gecombineerd en geïllustreerd met bruikbare en herkenbare praktijkvoorbeelden.
Deelnemers aan de eerdere edities waarderen met name de combinatie van inhoud, praktijk, aangeboden instrumentarium en kennis delen. Uw actuele praktijkvraagstukken zijn het uitgangspunt. De tijd tussen de bijeenkomsten is ook onderdeel van het leertraject. Zo haalt u meer rendement uit uw opleiding. De PPO-Academie heeft de opleiding Gegevensmanagement ontwikkeld in partnerschap met VNG. De docenten beschikken over veel praktijkkennis en ervaring.