Podcast #1: ‘Algoritmen en sociale cohesie’ met Siri Beerends

In de eerste podcast in de serie 'Het digitale dilemma' praat Robin Rotman met Siri Beerends, cultuursocioloog en onderzoeker bij MediaLab SETUP, die de impact van digitalisering op de samenleving onderzoekt. Zij spreken elkaar over de informatiebubbel waarin wij ons bevinden. Wellicht heb je gehoord over de door Arjan Lubach geïntroduceerde term ‘fabeltjesfuik’. Wat is dat eigenlijk? En wat kunnen we leren van de Netflix-documentaire ‘The Social Dilemma’? Laat je bijpraten over de ‘filterbubbel’, polarisering en de vraag hoe we technologie meer kunnen inzetten voor sociale cohesie.

Podcast #1: ‘Algoritmen en sociale cohesie’

Het Digitale Dilemma 1 - Algoritmen en sociale cohesie

Andere podcasts in deze serie

Onderstaande podcasts verschijnen in de komende weken:

  • Podcast #2 ‘Gezichtsherkenning en privacy’: Een gesprek met Pim Haselager, universitair hoofddocent Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit, over gezichtsherkenning en wat dit betekent voor onze privacy.
  • Podcast #3 ‘Integriteit by design’: In gesprek met Valerie Frissen, directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change aan de universiteit van Leiden, over de impact van algoritmes.
  • Podcast #4 ‘Sociale robotica’: Een gesprek over hoe robots de economie en de mens in de toekomst gaan dienen

Samenwerking CIO-office EZK/LNV en RADIO

Deze podcastserie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen het CIO-office van EZK en LNV en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).