Meld je aan voor de Cursus: Veilig gebruik Generatieve AI

De cursussen voor februari en maart 2024 zijn vol. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst via radio@rijksoverheid.nl

Over generatieve AI

De lancering van ChatGPT eind november 2022 zorgde voor een gigantische toename van het gebruik van generatieve AI wereldwijd. Wil jij meer weten over kansen, risico’s en hoe je daar mee om moet gaan in jouw werk?

Grote gevolgen

Wereldwijd groeide het gebruik van generatieve artificiële intelligentie (AI) zoals ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney en andere tools explosief. Dat had grote impact en bracht allerlei vragen met zich mee over maatschappelijke gevolgen. Ook overheden stonden voor vragen als: wat kunnen, wat mogen en wat willen we er mee?

Visie op generatieve AI

Begin januari 2024 verscheen de Overheidsbrede visie Generatieve AI. Deze bevestigt de grote kansen die de technologie biedt, maar ook de ingrijpende risico’s. De overheid wil mogelijkheden benutten, maar tegelijkertijd publieke waarden en fundamentele rechten bewaken en grip houden op bedreigingen. De visie bevat uitgangspunten voor veilige en rechtvaardige toepassing.

Inzicht in mogelijkheden

Overheidsmedewerkers moeten begrijpen wat wel en niet mogelijk is met generatieve AI. In de cursus bespreken we onder andere wat generatieve AI is, de recente ontwikkelingen en wat het beleid van de Rijksoverheid is. Een combinatie van theorie en heldere, praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de kaders, de do’s en don’ts.

Aanmelden | cursussen vol

Meld je per e-mail aan voor datum en tijdstip van jouw keuze: radio@rijksoverheid.nl. Wees er snel bij, want vol=vol. De cursus duurt 3 uur en wordt op onderstaande data en tijdstippen verzorgd:

Beeld: ©BZK