Onze partners

Bij de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) doet we ons best om de kennis van ambtenaren op het gebied van informatievoorziening en ICT te vergroten. Dat is hard nodig, in een samenleving waarin digitalisering steeds belangrijker wordt. Van elke  ambtenaar mag tegenwoordig worden verwacht dat hij of zij voldoende ‘I-kennis’ heeft.

Dat doen we niet alleen, maar samen met collega-organisaties binnen en buiten de overheid. Door kennis met elkaar te delen, door samen te werken bij de ontwikkeling van leermiddelen of door gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise.

Met een aantal van onze partners gaan we de komende tijd nog wat nauwer samenwerken, zodat we onze doelgroepen nog effectiever en beter kunnen bedienen. Hier vindt u een overzicht van de organisaties waarmee wij een partnerschapsovereenkomst hebben gesloten.

Wilt u ook een partnerschap met RADIO afsluiten? Neem dan s.v.p. contact op met radio@rijksoverheid.nl