Onze partners

Leren is netwerken. Wij werken graag samen, zodat we binnen de overheid van en met elkaar kunnen leren. Samen met verschillende partners vergroten  we de kennis van overheidsmedewerkers op het gebied van informatievoorziening, IT en innovatie. Dat is hard nodig, in een samenleving waarin digitalisering steeds belangrijker wordt. Van medewerkers wordt tegenwoordig verwacht dat zij ook voldoende ‘i-kennis’ hebben. Onderstaand een overzicht van onze partners.

Samen met partners aan de slag

Het vergroten van deze kennis doen we niet alleen. Maar samen met verschillende organisaties binnen en buiten de overheid. Door kennis met elkaar te delen, door samen te werken bij de ontwikkeling van kennisproducten of bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise.

Ook partner worden?

Wil je ook partner worden met RADIO? Neem dan contact op via radio@rijksoverheid.nl.