Gebruiker Centraal

RADIO en Gebruiker Centraal ondertekenden op vrijdag 24 juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst, omdat ze geloven dat ze elkaar versterken. Zowel Gebruiker Centraal als RADIO werken, elk op een eigen manier, aan een betere digitale overheid. Digitalisering kan niet zonder informatie over de menselijke maat in online dienstverlening en communicatie. Hier raken de activiteiten van beide organisaties elkaar, en daar ligt de kans om gezamenlijk sterker te zijn dan ieder apart.

Versterken, verbreden en meer en beter aanbod

Beide organisaties geloven dat meer samenwerken meerwaarde oplevert, zoals:

  • Versterken van elkaars netwerk: RADIO heeft een sterk netwerk en een uitstekende reputatie binnen de Rijksoverheid. Gebruiker Centraal is een sterk merk door de hele overheid heen. Ze versterken elkaar als merk waar hun netwerken elkaar overlappen, en kunnen elkaar helpen daarbuiten.

  • Verbreden van de doelgroep: RADIO heeft toegang tot bestuurders bij de Rijksoverheid, een groep waar Gebruiker Centraal zich meer op wil richten. De doelgroep van Gebruiker Centraal bevindt zich door de hele overheid heen, ook buiten de Rijksoverheid. RADIO heeft daar nog geen netwerk, maar ambieert dit wel.

  • Meer en beter aanbod: RADIO heeft een breed aanbod, maar nog weinig over de onderwerpen die spelen bij Gebruiker Centraal. Gebruiker Centraal heeft veel kennis over het organiseren van evenementen, altijd met kennisdeling en inspiratie als doel. RADIO heeft veel expertise over kennisproducten. De kennis bundelen, versterkt het aanbod.

Ook partner worden?

Wil je ook partner worden met RADIO? Neem dan contact op via radio@rijksoverheid.nl

Logo Gebruiker Centraal
Beeld: ©Gebruiker Centraal