Gebruiker Centraal

RADIO en Gebruiker Centraal ondertekenden op vrijdag 24 juni een samenwerkingsovereenkomst omdat ze geloven dat de partijen elkaar versterken en ze beide iets te bieden hebben aan de ander.

Zowel RADIO als Gebruiker Centraal werken, elk op een eigen manier, aan een betere (digitale) overheid. Digitalisering kan niet zonder (informatie over) de menselijke maat in online dienstverlening en communicatie. Hier raken de activiteiten van beide organisaties elkaar, en daar ligt de kans om gezamenlijk sterker te zijn dan ieder apart.

Beide organisaties geloven dat meer samenwerken meerwaarde oplevert, zoals:

Versterken van elkaars netwerk

RADIO heeft een sterk netwerk en een uitstekende reputatie binnen de Rijksoverheid. Gebruiker Centraal is een sterk merk door de hele overheid heen. Ze versterken elkaar als merk waar hun netwerken elkaar overlappen, en kunnen elkaar helpen daarbuiten.

Verbreden van de doelgroep

RADIO heeft toegang tot bestuurders bij de Rijksoverheid, een groep waar Gebruiker Centraal zich meer op wil richten. De doelgroep van Gebruiker Centraal bevindt zich door de hele overheid heen, ook buiten de Rijksoverheid. RADIO heeft daar nog geen netwerk, maar ambieert dit wel.

Meer en beter aanbod

RADIO heeft een breed aanbod, maar nog weinig over de onderwerpen die spelen bij Gebruiker Centraal. Gebruiker Centraal heeft veel kennis over het organiseren van evenementen, altijd met kennisdeling en inspiratie als doel. RADIO heeft veel expertise over leermiddelen. De kennis bundelen, versterkt het aanbod.