I-Interim Rijk

RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, RADIO, en I-Interim Rijk, IIR, zijn sinds september 2022 officieel partners. I-Interim Rijk werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. Professionals voeren interim-opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement.

Kennis en ervaring breder delen

De missie van IIR is om de Rijksoverheid te helpen beter te worden in de realisatie van ICT-opgaven. Dat doen zij niet alleen door de uitvoering van interim-opdrachten, maar ook door kennis en ervaring breder te delen binnen de Rijksoverheid. De samenwerking met RADIO biedt de professionals van IIR daar een prachtige kans voor. Bijvoorbeeld door op te treden als docent of door mee te werken aan podcasts. Zo kunnen geleerde lessen gedeeld worden in een bredere kring, waardoor we als Rijksoverheid collectief beter worden. Ook indirect heeft het meerwaarde, omdat we dankzij de samenwerking met RADIO onze bekendheid vergroten onder medewerkers van de overheid zonder ICT-achtergrond. Voor RADIO is IIR een bron van kennis om te weten waar wat speelt.

Meer informatie

Voor meer informatie over I-Interim Rijk verwijzen we je graag naar 'Over ons'. Wil je meer weten over RADIO of ook partner worden? Neem dan contact met ons op via radio@rijksoverheid.nl.