I-Interim Rijk

Met I-Interim Rijk (IIR) zijn we op 29 september een partnerschap aangegaan. Zowel RADIO als I-Interim Rijk willen elkaar met dit partnerschap versterken. 

Ronald van den Hoogen (RADIO): ‘We werken graag samen met IIR. Daar zit zo veel kennis. Onze expertise is het toegankelijk maken van die kennis voor collega’s zonder ICT-achtergrond. We helpen met e-learnings, podcasts en allerlei ander lesmateriaal. IIR is een bron van die kennis maar ze weten ook wat er speelt, waar de gaten zitten bij opdrachtgevers. Dat is voor ons interessant om op in te spelen.’

Nizanne Kruithof (IIR): ‘De missie van IIR is om de Rijksoverheid te helpen beter te worden in de realisatie van ICT-opgaven. We willen dat niet alleen doen door de uitvoering van interim-opdrachten, maar ook door onze kennis en ervaring breder te delen binnen de Rijksoverheid. De samenwerking met RADIO biedt onze professionals daar een prachtige kans voor. Bijvoorbeeld door op te treden als docent voor RADIO of door mee te werken aan podcasts. Zo kunnen geleerde lessen gedeeld worden in een bredere kring, waardoor we als Rijksoverheid collectief beter worden – een belangrijke drijfveer voor veel van de IIR-collega’s. Ook indirect heeft het meerwaarde, omdat we dankzij de samenwerking met RADIO onze bekendheid vergroten onder ambtenaren zonder ICT-achtergrond.’