Samenwerkingen

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, RADIO, werkt graag en veel samen met organisaties binnen en buiten de overheid. We delen kennis met elkaar, werken samen bij het ontwikkelen van leermiddelen en delen leermiddelen met elkaar. Het laatste maakt onderdeel uit van de pilot die we met de VNG zijn gestart.

Pilot met VNG

VNG Realisatie en RADIO werken samen om online lesmateriaal van RADIO toegankelijk te maken buiten de Rijksoverheid. Inmiddels doen bijna 100 gemeenten, waterschappen en provincies mee aan de tweede fase van de pilot. Via het Leerplatform van RADIO zijn verschillende e-learnings over 7 onderwerpen te volgen, waaronder informatiehuishouding. 

Meer weten?

  • Heb jij als gemeente, provincie of waterschap ook interesse? Voor vragen of meer informatie over de pilot kun je terecht bij de VNG via: gripopinformatie@vng.nl
  • Wil je als niet-rijksambtenaar een kijkje nemen op het RADIO Leerplatform neem dan contact met ons op via: radio@rijksoverheid.nl