Digitoegankelijkheid hangt samen met de digitale strategie van de organisatie

Marlies vertelt aan Alwin hoe de VNG werkt met een Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid om zo de digitale toegankelijkheid bij gemeenten te versnellen.

*Muziek speelt*

(Beeldtekst: 
microlearnings Toegankelijkheid)

(Beeld:
Alwin Bodo en Marlies Klooster verschijnen in beeld)

(Beeldtekst:
Alwin Bodo, projectmanager/Accessibility Officer (AO), Ictu)

ALWIN BODO: 
Ik ben Alwin Bodo en werkzaam bij ICTU als projectleider en Accessibility Officer. En ik ga vandaag in gesprek met Marlies, projectleider van VNG Realisatie.

(Beeldtekst:
Marlies Klooster, projectleider Aanjaagteam digitale toegankelijkheid, VNG)

MARLIES KLOOSTER:
Klopt. Ik ben projectleider van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid. En op die manier hou ik me eigenlijk bezig met de digitale toegankelijkheid te versnellen bij gemeenten.

ALWIN BODO: 
Ja, ik heb iets van jullie aanpak meegekregen. En nou ja, het spreekt me aan. En ook gelezen dat jullie ambassadeurs inzetten.

MARLIES KLOOSTER:
Klopt.

ALWIN BODO: 
Ik zou meer er over willen weten, hoe jullie dat aanpakken.

MARLIES KLOOSTER:
Wat we doen, is: we hebben eigenlijk twee ambassadeurs met bestuurlijke achtergrond, een oud-wethouder en een oud-raadslid. En ook Marcel Oosterveer, de oud-wethouder, heeft ook zelf een visuele beperking, dus is in die zin ook ervaringsdeskundig.

ALWIN BODO: 
Oké.

MARLIES KLOOSTER:
En zij gaan eigenlijk in gesprek met bestuurders van gemeenten. En dat zijn soms best wel gesprekken, dan zakt het eigenlijk af naar: Ja, de pdf's, en hoe krijgen we die digitaal toegankelijk?

ALWIN BODO: 
Ja.
MARLIES KLOOSTER:
Terwijl, eigenlijk probeer je dan ook weer iets meer een beetje uit te zoomen.


(Beeldtekst:
Digitoegankelijkheid hangt samen met de digitale strategie van de organisatie)

MARLIES KLOOSTER:
Het hangt natuurlijk samen met een digitale strategie van de organisatie, dus: Hoe kun je dat gaan aanpakken? Hoe krijg je overzicht? Het is een leiderschapsthema eigenlijk hè, dus...

(Beeldtekst: 
Digitoegankelijkheid is een leiderschapsthema )

ALWIN BODO: 
Ja.

MARLIES KLOOSTER:
Je wil geen inwoners uitsluiten van je dienstverlening omdat hij niet voldoet. Dat is iets waar, ja, bestuurders, ja, wel op aanslaan en natuurlijk werk van willen maken.

ALWIN BODO: 
Oké. Want je gaf aan: het pdf-verhaal.

MARLIES KLOOSTER:
Ja.

ALWIN BODO: 
Wat halen ze nog meer op?

MARLIES KLOOSTER:
Dat het soms ook heel ingewikkeld is om na te gaan: van welke websites en mobiele applicaties zijn wij nou eigenlijk allemaal eigenaar? Gemeenten besteden best wel veel dingen uit ook aan gemeenschappelijke regelingen of brengen het onder in een stichting. Ja, hoe zit het dan precies met het eigenaarschap van zo'n website?

(Beeldtekst: 
Inventariseer samen het eigenaarschap van websites en mobiele apps)

MARLIES KLOOSTER:
Dus vandaar ook dat we natuurlijk zeggen richting medewerkers: Formeer een team. Betrek daar juristen bij, Contractbeheer, Inkoop, om samen een goed beeld te krijgen van waar je eigenaar van bent en wat je dus echt wil gaan aanpakken.

ALWIN BODO: 
Ja. Dus die ambassadeurs, een strategische zet. Wat doen jullie nog meer in de aanpak?

MARLIES KLOOSTER:
Ik denk: Heel belangrijk is ook eigenlijk medewerkers helpen met informatie, natuurlijk. Er was in het begin best wel behoefte aan een soort manier om het gesprek te starten in een organisatie.

(Beeldtekst: 
Neem een kijkje op optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl)

MARLIES KLOOSTER:
Dus we hebben toen zo'n speelset ontwikkeld van het spel Optimaal
Digitaal, specifiek over digitale toegankelijkheid.

ALWIN BODO: 
Oké.

MARLIES KLOOSTER:
Eigenlijk het stuk leveranciersmanagement is heel belangrijk. Zodra je goed gaat inkopen, voorkom je al een hoop problemen ook in de toekomst.

(Beeldtekst: 
Besteed aandacht aan leveranciersmanagement)

MARLIES KLOOSTER:
We hebben enerzijds voor inkopers binnen gemeenten een factsheet gemaakt, waarbij je eigenlijk per succescriterium afspraken kan gaan maken. Maar ook voor leveranciers, daar doen we ook gesprekken mee, want op zich
vallen leveranciers niet meteen onder de wettelijke verplichting, maar we leggen wel uit wat het is wat de gemeente aan ze vraagt, om te voorkomen,
ja... De Ronde Venen, Amsterdam, hè, Noordoost-Friesland, iedereen zit met die leveranciers om tafel. En gemeenten ontwikkelen niks zelf, ze kopen in bij misschien wel 40 verschillende leveranciers.

ALWIN BODO: 
En vanuit het Aanjaagteam hebben jullie, als ik het goed begrijp, niet rechtstreeks contact met een leverancier of...

MARLIES KLOOSTER:
Ja, ook wel, hoor. 

ALWIN BODO: 
Ja? Oké. 

MARLIES KLOOSTER:
Want er is eigenlijk binnen VNG een Kenniscentrum Markt en Overheid. En die werken eigenlijk als een soort grenswerkers inderdaad, enerzijds met de softwareleveranciers, want daaraan moet je natuurlijk denken, en de gemeenten, dus om eigenlijk, ja, die dialoog en die gesprekken goed te laten lopen.

ALWIN BODO: 
Oké. Want jullie zitten nu in de projectfase. En waar lopen jullie tegenaan?

MARLIES KLOOSTER:
Ja, ik denk uiteindelijk wel, wat jij ook een beetje herkent misschien vanuit de organisatie ICTU op organisatieniveau, maar zo speelt het ook
wat groter. Het is niet iets wat een keer af is. Dus het is een doorlopend proces.

(Beeldtekst: 
Digitoegankelijkheid is een continu proces)

MARLIES KLOOSTER:
En daarin is ook wel het mooie nu natuurlijk dat een aantal gemeenten echt heel veel verder zijn. Er zijn een paar gemeenten die echt een
heel goed beeld hebben van wat ze aan het doen zijn. Dus we hopen ook, en stimuleren dat ook wel, dat gemeenten elkaar ook opzoeken.

ALWIN BODO: 
O ja.

MARLIES KLOOSTER:
Ze hebben natuurlijk een vergelijkbare dienstverlening, vergelijkbare uitdagingen. En ja, hoe kun je leren van elkaar?

ALWIN BODO: 
Oké.

MARLIES KLOOSTER:
Je kan ook heel eenvoudig beginnen met dat toegankelijkheidsregister. Een register van toegankelijkheidsverklaringen.

ALWIN BODO: 
Ja.

(Beeldtekst: 
Blijf leren van elkaar)

MARLIES KLOOSTER:
Daar staan nu zo veel verklaringen in. Ga gewoon eens kijken: Hoe heeft een andere gemeente zo'n onderzoeksrapport laten opstellen? Met wie werken ze samen? Van welke andere leveranciers hebben zij al technische rapportages erin staan? Hoe maken ze onderscheid in subsites? Welke mobiele applicaties vermelden ze wel, welke niet? Interne applicaties...
Ja, dus gewoon daar ook eens even in te neuzen, want er is echt al heel veel data en informatie te vinden. 

ALWIN BODO: 
Oké. Oké. Ja.

MARLIES KLOOSTER:
LinkedIn.

(Beeldtekst: 
Zoek elkaar op, en wissel kennis en ervaringen uit)

ALWIN BODO: 
Dus, nou ja, zoek elkaar op. Werk samen en deel kennis en ervaring.

MARLIES KLOOSTER:
Ja. Ja, zeker.

ALWIN BODO: 
Ja.

*MUZIEK SPEELT*

(Beeldtekst: 
microlearnings Toegankelijkheid)

(Beeld: 
Beeldmerk Rijksoverheid verschijnt in beeld)

(Beeldtekst: 
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)