Bij de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) volgen ambtenaren cursussen om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met digitalisering en informatisering. Het is de bedoeling dat zij IT nog meer beschouwen als onderdeel van hun werk zodat de kwaliteit van het werken met IT bij de overheid verbetert.

Pen touchscreen