Privacy

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Algemene privacyverklaring

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, RADIO, valt onder de algemene privacyverklaring van BZK. Deze verklaring gaat over het gebruik van jouw persoonsgegevens door BZK. De verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door, of in opdracht van BZK worden gebruikt. Bekijk de hele verklaring.

Klacht melden

Bent u het niet eens met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat? En komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht melden bij deĀ Autoriteit Persoonsgegevens.