Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Melden kwetsbaarheid en vervolg

Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.