Rss

Met de RSS-feeds van RADIO krijgt u automatisch bericht zodra er nieuwe informatie verschijnt. Bijvoorbeeld een nieuwsbericht, activiteit, een nieuw leerdossier of bijvoorbeeld een nieuwe e-learning, cursus, podcast of webinar. RADIO biedt onderstaande RSS-feeds aan.

RSS-feeds nieuwsberichten

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.