Cursussen

Sinds de oprichting van RADIO in 2017 hebben bijna alle departementen opleidingen en trainingen afgenomen voor hun medewerkers. Deze opleidingen zijn erop gericht ambtenaren voor te bereiden op de digitale vraagstukken waar zij dagelijks tegenaan lopen. Sinds 2020 zijn daar ook de leergangen voor uitvoeringsorganisaties, overheidsdienstverleners en andere landelijke organisaties bijgekomen.

Het leren van elkaar staat bij RADIO centraal. Collega’s met verstand van zaken en met kennis van ‘hoe het bij de overheid gaat’ geven dat in hun lessen door. Collega’s met en zonder achtergrond in informatievoorziening of informatietechnologie leren elkaar beter begrijpen. We noemen dat ook wel ‘beleidsintimiteit’. Daarmee onderscheidt RADIO zich van marktpartijen.

Het leren van elkaar staat bij RADIO centraal. Collega’s met verstand van zaken en met kennis van ‘hoe het bij de overheid gaat’ geven dat in hun lessen door.

De selectie, opzet en invulling van een leerprogramma doen we altijd in nauw overleg met de opdrachtgever. Daarbij snijden we in de uitvoering van het programma de inhoud toe op de wensen van de deelnemers. We merken dat veel collega het prettig vinden als zij kunnen leren in de context van hun eigen werk. Het is ook mogelijk opleidingen te ontwikkelen die zijn gericht op bepaalde functiegroepen. RADIO is er voor iedereen. Neem dus contact met ons op als je het belangrijk vindt dat jouw team, organisatie of medewerkers zich ontwikkelen op het gebied van digitalisering of innovatie.

Enkele voorbeelden van opleidingen