Wat vinden deelnemers van de cursus ‘Digitale transitie’?

Wat vinden deelnemers van de cursus ‘Digitale transitie’? Lees enkele reacties van deelnemers over deze cursus. De reacties komen uit evaluatieformulieren.

“Je leert dat je alert moet zijn op de IT-component in je werk en de mogelijke problematiek. Belangrijk is dat je weet bij wie je moet zijn voor advies.”

“Ik heb meer inzicht gekregen in hoe IT mijn werk raakt. Daarnaast weet ik nu meer over de rol van de CIO, blockchain, klassieke IT-projecten versus nieuwe werkelijkheid.”

“De cursus brengt je op vlieghoogte met IT-ontwikkelingen en wat deze in het werk van de Rijksambtenaar betekenen.”

“Interessant om te horen waar collega's tegenaan lopen en ook fijn om soms te horen dat je niet de enige bent met een bepaald vraagstuk of probleem.”

“Je krijgt meer inzicht in de brede toepassingen van IT en leert dat je je daar al bij de start van een project van bewust moet zijn.”

“Beter inzicht in de wijze waarop IT een steeds belangrijker rol zal krijgen in beleidsvorming en beleidsuitvoering door de overheid.”

“Ik weet nu waarom het belangrijk is om iedereen in mijn werkveld te betrekken bij IT-veranderingen.”

“Het is belangrijk dat je je bewust bent van kansen en bedreigingen die IT-mogelijkheden bieden én om daar samen met collega's van zusterorganisaties over na te denken.”

“Ik begrijp nu hoe complex IT-projecten zijn met al hun facetten en invalshoeken. Heel interessant. Goede presentaties.”

“De inhoud van de cursus is goed en geeft een goed beeld van IT in al zijn facetten.”

“De presentaties van verschillende gastsprekers zorgt voor veel dynamiek en goede discussies.”

“Technologie is onlosmakelijk verbonden is met beleid. Het is zoveel meer dan de fase van de uitvoeringstoets. Het dwingt je tot nadenken of je je wellicht niet moet laten bijscholen.”