Privacybewust leiderschap

Houd zelf de regie bij jouw opgaves. De routes en tussenstops geven concrete handvatten bij keuzes die je maakt of moet uitvoeren om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy.

In control zijn met privacy. Hoe doe je dat?

In je rol van manager maak je dagelijks beslissingen over van alles dat raakt aan publieke waarden. Je maakt integrale keuzes en past regelmatig onderhoud toe. Eén van die verschillende publieke waarden waar je mee te maken hebt, is privacy. Hoe bereik je je doelen met de inachtneming van privacy? Om te weten wanneer je met privacy te maken hebt en hoe je dan moet of kan handelen, zijn deze routes gemaakt. Hiermee krijg je concrete handvatten bij de keuzes die je maakt als privacy om de hoek komt kijken.

Privacy: één van de publieke waarden

Het gebruik en beheer van data is noodzakelijk bij het richting geven aan, en uitvoering van beleid. Maar databeheer en -gebruik vraagt ook om zorgvuldigheid. In die zin is privacy, net als andere publieke waarden, een aspect waar je als leidinggevende of manager rekening mee hebt te houden. Zie het dus als integraal onderdeel van compliance, de naleving van in- en externe regels.

Breed terrein

De routes waarbij privacy aan de orde is, bestrijken een breed terrein. Het kan gaan om situaties waarin je start met een nieuw beleids- of uitvoeringsproces, of een proces wilt wijzigen. Maar ook om informatieverzoeken of het geval dat er zich een incident voordoet. In de grafische overzichten zie je zowel het grote plaatje als specifiekere acties per situatie. Een hulpmiddel waar je houvast aan hebt in uiteenlopende omstandigheden.

Wanneer kan privacy aan de orde zijn? Een paar voorbeelden

Het kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van data voor andere doelen dan waarvoor ze verzameld zijn. Of om hoe je omgaat met informatieaanvragen over persoonlijke gegevens. Of wat je met (persoonlijke) gegevens doet als er beleidswijzigingen zijn of veranderingen in processen. Juridische vraagstukken, ethische vraagstukken, praktische vraagstukken en nog veel meer. Tussen al die aandachtsvelden is een zekere balans nodig. Je maakt dus als manager steeds weer afwegingen. Hoe past privacy daarin, welke situaties kunnen zich voordoen en welke stappen kun je dan nemen?

Ondersteuning door specialisten

Deze routes zijn gemaakt om je inzicht te geven in de acties die je moet nemen en om je te ondersteunen in je dagelijkse taak en het maken van beslissingen bij situaties waarin privacy als publieke waarde een rol speelt. Maar het is ook goed dat je weet dat er permanent specialisten beschikbaar zijn om mee te denken en te adviseren. Van privacy- en security officers en juristen tot en met contractmanagers en inkoopadviseurs. Net waar de situatie om vraagt. Je staat er kortom niet alleen voor. Expertise en advies zijn binnen handbereik.

Routes en tussenstops

Diverse routes zijn in beeld gebracht, inclusief de tussenstops die je binnen beleids- of uitvoeringsprocessen kunt verwachten. En welke stappen je daarbij neemt of binnen je team laat oppakken. Die tussenstops zijn punten in de route waar je (soms wettelijk verplichte) acties moet nemen. Deze grafische overzichten zijn een middel waarmee je zelf die regie kunt houden en je doelen kunt bereiken.