Informatiehuishouding

Leren over informatiehuishouding

De hoeveelheid informatie die de overheid verzamelt en produceert neemt exponentieel toe. De manier waarop we met die informatie omgaan is nog altijd sterk gericht op hoe het ging toen alles nog op papier stond. Maar ook als we werken met grote hoeveelheden informatie, met ongestructureerde data of algoritmes moeten we voldoen aan eisen met betrekking tot het openbaar maken, archiveren en vernietigen. Het vraagt van ambtenaren goed inzicht in die eisen, maar ook om nieuwe digitale vaardigheden. 

Een goed startpunt om te leren over informatiehuishouding is de site van RDDI (Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding). Je leert daar bijvoorbeeld hoe de toekomst van de informatiehuishouding van de overheid in 2030 er uit kan zien. In dit filmpje en in dit ‘e-zine’ zijn de resultaten te zien. Of neem de tijd voor een uitgebreid college. Om te weten wat de overheid de komende tijd in gang zet, lees je het Actieplan Open op Orde of bekijk je het filmpje van de kick off.

Misschien vraag je je af: wat is nu precies het probleem? Wat doen we niet goed genoeg? Leer het in monitor overheidsinformatie 2019-2020 benchmark ministeries van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Of in hun analyse ‘Een dementerende overheid 2.0?’.

Bekijk dit korte filmpje, deze kenniskaart of deze infographic als je wilt weten wat het voor jou betekent. Leer van de verhalen van je collega’s. Ga er vooral echt mee aan de slag binnen je team of organisatie en gebruik daarvoor deze toolkit. Abonneer je in elk geval even op de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven.
 

Wil je een opleiding over informatiehuishouding op maat? Een opleiding die gericht is op het werk van jouw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van RADIO.

De Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en verantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.

De Handreiking actief openbaar maken doe je zo gaat in op de redenen waarom informatie actief openbaar gemaakt wordt, de voorbereiding op actieve openbaarmaking door het bepalen van de ambitie en op de daadwerkelijke implementatie.

Een belangrijk element in de plannen is het streven om meer informatie actief openbaar te maken, zonder dat burgers, journalisten of Kamerleden daar om hoeven te vragen. Hoe je dat zorgvuldig doet, leer je in deze e-learning module (gratis als je bij de rijksoverheid werkt). De nieuwe Wet Open Overheid (Woo) bevat een artikel over actieve openbaarheid. Meer over transparantie en openbaarheid leer je in het tweede DigiCafé, een podcast van RADIO.

Hét startpunt voor archivering is natuurlijk het Nationaal Archief. Lees hun introductie archiveren of bekijk hun kennisbank. Daar staat bijvoorbeeld een filmpje in over Archiveren by Design, de richtlijn Archiveren Overheidswebsites. Wil je weten hoe jouw departement of uitvoeringsorganisatie kan voldoen aan de Handreiking ‘Bewaren van e-mail Rijksoverheid’? Of welke vervolgstappen je kunt nemen om e-mailarchivering te implementeren? Doe dan de Zelfscantool E-mailarchivering. Voordat je start met de Zelfscantool, adviseren we je om eerst deze drie publicaties van het RDDI rondom het onderwerp E-mailarchivering te lezen: de 'Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid', de 'Interpretatie van de Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid' en de 'Handleiding voor het aanwijzen en registreren van sleutelfuncties'

Wil je meer weten over het app-beleid van de rijksoverheid? Kijk dan hier. Je vindt er o.a. de Handreiking bewaren chatberichten , drie interviews over informatieThuishouding, een animatie , twee Infographics, een schematische weergave opslaan berichtenapps. En je had toch niet gemist dat de Archiefwet gemoderniseerd wordt?

Soms moet informatie permanent worden bewaard of op het juiste moment worden vernietigd. Leer over selectielijsten en hotspotlijsten of de Handreiking Vernietigen op de site van het Nationaal Archief. De Vliegende Brigade van het programma BZK Transparant helpt directies om inzicht te krijgen in hun informatiehuishouding. Lees hier het artikel over de Vliegende Brigade.

Wil je een opleiding over informatiehuishouding op maat? Een opleiding die gericht is op het werk van jouw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van RADIO.

Luister ook eens naar de podcasts van ‘Over Informatie Gesproken’. Hoe staat het met de informatiehuishouding van organisaties en wat is de maatschappelijke noodzaak van een goede informatiehuishouding? Deel 1 gaat over coalitievorming, deel 2 over mensen, processen en informatiesystemen.