Informatiehuishouding

Leer meer over omgaan met grote hoeveelheden informatie, eisen en invloed hiervan op het werken bij de overheid.

Leren omgaan met informatie van groot belang

De hoeveelheid informatie die de overheid verzamelt en maakt, neemt enorm snel toe. Hoe we met die informatie omgaan is nog altijd sterk gericht op toen alles nog op papier stond. Als je werkt met grote hoeveelheden informatie, ongestructureerde data of algoritmes moet je voldoen aan verschillende eisen. Eisen op het gebied van openbaar maken, archiveren en vernietigen. Medewerkers bij de overheid moeten goed inzicht hebben in die eisen. We helpen je op weg.

Aan de slag met RADIO leeraanbod

Een belangrijk element in de plannen is het streven om meer informatie actief openbaar te maken. Zonder dat inwoners, journalisten of Kamerleden daar om hoeven te vragen. Over actief openbaar maken hebben we verschillende kennisproducten beschikbaar.

E-learning

Microlearning

Podcast

Webinar

RADIO op maat: cursus of leermiddel

Hulp en advies nodig bij het verder professionaliseren op gebied van informatiehuishouding? We helpen organisaties, teams en medewerkers binnen de overheid met de uitdagingen van digitalisering door opleidingen en leermiddelen op maat te ontwikkelen en te verzorgen. Heb je een leervraag op dit gebied? We helpen je graag. Neem vandaag nog contact met ons op.

RADIO helpt je op weg: vragen en antwoorden