Informatiehuishouding

De hoeveelheid informatie die de overheid verzamelt en maakt, neemt enorm snel toe. Hoe we met die informatie omgaan is nog altijd sterk gericht op toen alles nog op papier stond. Als je werkt met grote hoeveelheden informatie, ongestructureerde data of algoritmes moet je voldoen aan verschillende eisen. Eisen op het gebied van openbaar maken, archiveren en vernietigen. Medewerkers bij de overheid moeten goed inzicht hebben in die eisen. We helpen je op weg.

Leren meer over informatiehuishouding

Een goed startpunt om te leren over informatiehuishouding is de website van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). 

Wil je een opleiding over informatiehuishouding op maat? Een opleiding die gericht is op het werk van jouw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van RADIO.

Zorgen voor informatie van jouw organisatie

Je komt via onderstaande regeling en handreiking meer te weten over informatiehuishouding.

  • Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en verantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.
  • Handreiking Actief openbaar maken doe je zo heeft als doel rijksorganisaties op weg helpen bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie, in de eerste plaats vanuit de Wet open overheid (Woo).
  • Handig is de Kenniskaart Werken met overheidsinformatie en leer wat je minimaal moet weten over maken, opslaan, raadplegen, delen en vernietigen van informatie van de overheid.

Openbaar maken

Een belangrijk element in de plannen is het streven om meer informatie actief openbaar te maken. Zonder dat inwoners, journalisten of Kamerleden daar om hoeven te vragen.

Archiveren

Hét startpunt voor archivering is het Nationaal Archief.

Vernietigen

Soms moet je informatie permanent bewaren of op het juiste moment worden vernietigd:

Opleidingen op maat

Ook aan de slag met leervraag van jouw team of organisatie rondom informatiehuishouding? RADIO maakt samen met jou een opleiding op maat. Meer weten of interesse? Neem contact op per e-mail radio@rijksoverheid.nl.