Over ons

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) biedt cursussen en diverse digitale leervormen aan voor Rijksambtenaren om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met digitalisering en informatisering.

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is eind 2017 opgezet om de kwaliteit van het werken met IT bij de overheid te helpen verbeteren. Het doel is ambtenaren inzicht, ervaring en deskundigheid over digitalisering en informatisering te laten opdoen, zodat zij toegerust zijn om IT als onderdeel van hun werk te beschouwen. Dat doet RADIO door ambtenaren zich te laten ontwikkelen, kennis uit te wisselen en praktisch aan de slag te laten gaan. Inmiddels zijn er veel cursussen, in de vorm van klassikaal onderwijs, sessies, e-learnings, en webinars gestart, maar er wordt steeds meer ontwikkeld en uitgerold.

Achtergrond

De technologie op het gebied van informatievoorziening ontwikkelt zich in rap tempo en dat heeft grote effecten op (de uitvoering van) beleid. Het functioneren van organisaties wordt meer en meer afhankelijk van het functioneren van IT-systemen. Bovendien heeft vrijwel elk nieuw beleid gevolgen voor IT-infrastructuren. De strategische i-Agenda van de Rijksdienst benadrukt dan ook het belang van het versterken van het I-bewustzijn en de I-vaardigheden van beleidsmakers bij de overheid.

Lesaanbod

Op deze website vindt u het lesaanbod van RADIO.

  • Naast een klassikaal aanbod (regulier en maatwerk), worden webinars en e-learning modules aangeboden, evenals netwerkbijeenkomsten.
  • Daarbij wordt het ‘voor ons door ons’ principe gebruikt; docenten uit de praktijk voorzien de deelnemers van actuele informatie die zij direct kunnen toepassen in hun werk.
  • Het lesaanbod zal voortdurend worden geëvalueerd door de deelnemers, docenten en opdrachtgevers, om blijvend te verbeteren en te actualiseren.
  • De klankbordgroep van de academie levert input voor blijvende vernieuwing van het lesaanbod.

Daarnaast vindt u een agenda waarin u relevante activiteiten, cursussen, workshops en congressen van diverse organisaties op het terrein van IT vindt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)? Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl.

Logo RADIO Academie + slogan_5 regels PMS Zwart-rood (470 x 400 px)